Özgeçmiş
Kapat
Mezun Olduğu Okul :
Mezun Olduğu Yıl :
Kısa Özgeçmiş :
Özgeçmiş:

Prof.Dr.Hülya Kayserili 1984’de İstanbul Üniversitesi İstanbul tıp fakültesinden mezun oldu. Mecburi hizmet görevini Denizli 4. Nolu sağlık ocağı ve Denizli Kızılay Kan merkezinin kuruluş ve yapılanma aşamalarında görev yaparak tamamladı. 1988-1991 yılları arasında Şişli Etfal hastanesinde eğitim sürecini tamamlayarak aile hekimi uzmanı oldu.
1991-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı ensititüsü ve Sağlık Bilimleri enstitüsünde Tıbbi Genetik doktorasını tamamladı. 2000’de Tıbbi Genetik Doçenti, 2009 ‘da profesör unvanını aldı. İstanbul Üniversitesi Prenatal Tanı ve Araştırma merkezinde 2004 yılına kadar uzman doktor ve İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik ADnın kurulduğu 2004 yılından itibaren Tıbbi Genetik ADda öğretim üyesi kadrosunda görev yapmaktadır.
Klinik genetik konusundaki deneyimi ile tıbbi genetik uzmanlık eğitiminin ülkemizde yapılanmasında aktif rol üstlenmiş ve tıbbi genetik/klinikgenetik uzmanlık alanının Avrupada kabul görmesi için UEMS ülke temsilcisi olarak görev almıştır. SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış 90’ın üzerinde makalesi ve tıbbi genetik alanının saygın iki dergisinde ( American Journal of Medical Genetics A; European Journal of Medical Genetics) yayın kurulu üyelik görevi vardır. 30’un üzerinde ulusal dergilerde yayınlanmış çalışma ve derlemesi, 5 kitap bölümü yazarlığı ile sekiz farklı ulusal dergide hakemlik görevi mevcuttur. Çok merkezli çok sayıda ortak çalışma yürüten Dr. Kayserili, Avrupa birliği 6. çerçeve kapsamındaki E-Rare projeleri arasında desteğe uygun görülen ‘’Kraniyofasiyal Anomalilerin Etyopatogenezine Yönelik Araştırmalar’’ konulu projenin grup yöneticisidir.
Klinik genetik ve prenatal genetik başlıca çalışma alanı olup, nadir tek gen hastalıkları ve dismorfoloji dallarında deneyimli bir hekimdir. Kraniyofasiyal malformasyonlar, ekstremite anomalileri, sağırlık, mental retardasyon & otizm, nörogenetik hastalıklar ve ilişkili tek gen sendromları araştırma konuları arasında yer almaktadır.
Doktoramcam.com

Menu