Özgeçmiş
Kapat
Mezun Olduğu Okul :
Mezun Olduğu Yıl :
Kısa Özgeçmiş :
Üsküdar’da doğan Prof. Dr. Taner YAVUZ, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık eğitimini İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana bilim dalında 1999 yılında tamamladı. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalında 2003-2006 yılları arasında yan dal uzmanlık eğitimini gördü. 2001-2009 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültelerinde öğretim üyesi olarak görevlerde bulundu. 2010-2016 yıllarında Zeynep Kâmil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Kardiyolojisi ünitesinde çalıştı. Son yıllarda çalışmalarını özellikle kritik doğumsal kalp hastalarının fetal tanı ve izlem, doğum sonrası yoğun bakımda izlemi, kateterle girişimsel işlemler alanında yoğunlaştırdı. 2016 yılında Okan Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Çocuk Kardiyolojisinden sorumlu profesör olarak göreve başladı.
Özgeçmiş:Doktoramcam.com

Menu