Uzm. Dr. İsmail Gönen

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Liv Hospital

Ahmet Adnan Saygun Cad. Canan Sok. No:12 Ulus
Beşiktaş / İstanbul - Türkiye

0(212) 999 85 23
0(505) 808 08 41

Özgeçmiş
Kapat
Mezun Olduğu Okul :
Mezun Olduğu Yıl :
Kısa Özgeçmiş :
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi + Çocuk Polikliniği Hekimi, Özel Liv Hospital, Ulus, İstanbul, Mart 2013- Halen devam etmekteyim.
Özgeçmiş:

Doğum tarihi: 28.02.1978
Doğum Yeri: Söke / Aydın

Ünvanı: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. 

Halen Çalıştığı Kurum: Özel Liv Hospital, ULUS, İstanbul

Ev Adresi: Halil Rıfat Paşa Mah. Hergün Sok. Temel Apt. No:11/7 Şişli/ İstanbul 

Telefonlar:    İş: 0 530 1744102 Mobil: 0 505 808 08 41

E-posta: asklep78@yahoo.com 

Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Tıp Doktoru

Tıp

İstanbul Üniversitesi

1995 -2001

Uzmanlık Eğitimi

Histoloji ve Embriyoloji

İstanbul Üniversitesi

2002 -2004  

Uzmanlık Eğitimi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Marmara Üniversitesi

2005-2010

 

 


 Yabancı Dil:
  İngilizce; ÜDS 2011 Sonbahar Sonucu: 63,75

 İş Deneyimi:

1- Pratisyen Hekim Olarak,

a.  Çaycuma Devlet Hastanesi Acil Ünitesinde / Zonguldak, 2001-2002

2- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Olarak

a.  Çocuk Polikliniği, Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakım Bölümü. Kanuni Sultan Süleyman E.A.H. / İstanbul, 2010-2012

b.  Çocuk Polikliniği, Urfa Siverek Devlet Hastanesi, Urfa, Ağustos 2012

c.  Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hekimi, Özel Avcılar Anadolu Hastanesi, İstanbul, Eylül 2012- Şubat 2013

d.  Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi + Çocuk Polikliniği Hekimi, Özel Liv Hospital, Ulus, İstanbul, Mart  2013- Halen devam etmekteyim.


Bilimsel kuruluşlara üyelikler

  • İstanbul Tabip Odası
  • Türk Pediatri Kurumu
  • Milli Pediatri Derneği
  • European Paediatric Association (EPA-UNEPSA)


KaKatıldığı Projeler

1-    Ertem D., Gönen İ., Uğraş M., Çölyak Hastalığı olan çocuklarda hepatit B aşı yanıtı ve bunun doku HLA doku gruplarıyla ilişkisinin değerlendirilmesi Tübitak Proje no: 107S121; Yardımcı Araştırmacı, 2008

Ulusal ve Uluslarası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1-    Çocukluk çağında görülen tekrarlayan pnömonilerde etyolojik faktörlerin ve prognozun araştırılması, Özden Türel, Selin Tahmiscioğlu, Rengin Şiraneci, İsmail Gönen, Çiğdem Aydoğmuş, Hüsem Hatipoğlu, 2012;4(1): 24-30

2-  Clinical knowledge and attitudes of Turkish physicians toward rabies caused by animal bites. Gönen I, Soysal A, Topuzoğlu A, Bakir M. Jpn J Infect Dis. 2011;64(5):382-90.

3-  The response to hepatitis B vaccine: does it differ in celiac disease? Ertem D, Gonen I, Tanidir C, Ugras M, Yildiz A, Pehlivanoğlu E, Eksioglu-Demiralp E. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2010 Jul;22(7):787-93.

4-  Türkiyedeki Hekimlerin Kuduz Hastalığı Hakkında Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. Gönen İ, Soysal A., Topuzoğlu A., Bakır M., Marmara Medical Journal 2010; 23(1) Ek 1: 2.

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler;

1-    Hepatitits B vaccine nonresponse; is it higher among children with celiac disease?, International Celiac Disease Meeting Uğraş M., Ertem D., Çetinkaya A., Gönen İ., Öztürk S., Pehlivanoğlu E., September 14, Maribor, Slovenia, 2007

2-    Clinical charecteristics and cost burden of patients with influenza A(H1N1) 2009 Hospitalised in a Turkish Children’s Hospital. O. Turel, I Gonen, N. Hatipoglu, C Aydogmus, R. Siraneci, H. Hatipoglu, A. Ersen. European Society for Paediatric Infectious Disease. June 7-11, The Hague, Netherland, 2011

3-    Paediatric Tuberculosis at a Research Hospital in Istanbul, Turkey: a Retrospectif Study. O Turel, R. Siraneci, I. Gonen, C. Aydogmus, N. Hatipoglu, E. Karaoglan, P. Gokmirza, H. Hatipoglu. European Society for Paediatric Infectious Disease. June 7-11, The Hague, Netherland, 2011

4-    Henoch Scönlein Purpuralı Çocuk Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi. İsmail Gönen, N. Aykut Bayrak, Kıvanç Yalug, Çağatay Nuhoğlu, Cevdet Özdemir. 7. Uludağ Pediatri Kış Kongresi. 6-9 Mart, Bursa, 2011

Katıldığı Kurslar;

1. Pankreas Adacık Kursu.  Belçika Hür Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi. 11.05.2003, İstanbul

2. Uygulamalı Stereoloji Kursu, Pamukkale Üniversitesi Tıp Faküldesi Histoloji ve Embriyoloji A.B.D. 29.05 – 01.06.2003, Denizli

3.  “Practical Course on Electron Microscopy and Stereology in Molecular Biology of Cells and Tissues”(E.M.B.O./ EU). 03 –12 07.2003, Czech Republic

4. Neonatal Resüsitasyon Programı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ve İzmir Tabip Odası. 23-25.05.2006, İstanbul

5. Deney Hayvanı Kullanım ve Etik Yaklaşım. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Araştırma ve Hayvan Labaratuvarı. 25 Nisan, 2007, İstanbul

6. Antimikrobiyal İlaçların Pediatrik Kullanım İlkeleri Kursu, 53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi  22 Ekim, 2009, Muğla

7. Çocuk Acil Kursu, 49. Türk Pediatri Kongresi, 11 Haziran 2013, İstanbul

Katıldığı Kongre ve Sempozyumlar;

1. 39. ulusal Diyabet Kongresi. 12-16.Mayıs, 2003, İstanbul

2. TTB İstanbul Tabip Odası Kış Okulu. 18-20 Ocak, 2008, Yalova

3. 3.Ulusal Aşı Sempozyumu. 29 Eylül- 3 Ekim, 2009, Ankara

4. 53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 21-25 Ekim, 2009, Muğla

5. Türk Pediatri Kurumu 80. Yıl Sempozyumu. 20-21 Ocak, 2010, İstanbul

6. Uluslar arası Katılımlı 8. Ulusal Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi. 4-8 Nisan 2011, İzmir

7. 49. Türk Pediatri Kongresi, 11 Haziran 2013, İstanbul

 Ödüller;

1-Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi “ 6. Araştırma Günü” Sunum Ödülü. 2010

2-İstanbul Sağlık Müdürlüğü Başarı Belgesi, 2012

  Doktoramcam.com

Menu