Yurtdışında Yaşayan Çocuklarda Çift Dillilik

Yurtdışında Yaşayan Çocuklarda Çift Dillilik
Yurtdışında Yaşayan Çocuklarda Çift Dillilik

Göç, evlilik ya da iş gibi nedenlerden ötürü yurtdışında yaşayan bireylerin çocukları birden fazla dili öğrenmede güçlük çeker mi? Çift dillilik konuşma gecikmesine neden olur mu? Çocuklarda çift dilliliğin ( bilingualizm ) akıcı bir şekilde ilerlemesi için nelere dikkat edilmesi gerektiğini sizler için Uzm. Dil ve Konuşma Terapisti Sümeyra Öztürk’e sorduk.

Çift dillilik günlük yaşamda iki dili birden kullanarak iletişim kurma yeteneğini ifade eder. Farklı milletlere mensup bireylerin evliliği ya da başka bir ülkeye göç edilmesi gibi durumlarda, çocuk doğduğu andan itibaren iki dile birden maruz kalır ve bu dilleri eş zamanda öğrenmesi gerekir. Çocukların iki dili birden öğrenerek büyümesi, tek bir dille büyümesinden daha zor değildir. Çift dilli çocuklar eğer dil edinim sürecinde doğru bir şekilde desteklenirlerse her iki dili de aynı seviyede konuşma becerisine sahip olabilirler.

Bir Kişi – Tek Dil Modeli

Anne ve babanın anadillerinin birbirinden farklı olduğu durumda, çift dillilik için ”bir kişi-tek dil modeli” çocuk için çok daha faydalı olacaktır. Örneğin anne ve babadan birisinin ana dilinin Türkçe, diğerinin ise İngilizce olduğu durumda çocukla konuşurken, her ebeveynin sadece kendi dilini kullanmasını tavsiye ediyoruz. Eğer anne ve baba birbirlerinin dilini konuşmayı bilmiyorsa sorun oluşabilir. Bu durumda anne, baba ve çocuk arasında ortak bir dil kullanılmalıdır.

 Azınlık Dili Modeli

Anne ve baba aynı dili konuşurken çevrede farklı bir dilin kullanılması durumudur. Örneğin anne ve baba Almanya’ya göç etmiştir ve evde Türkçe kullanılırken evin dışında Almanca kullanılıyordur. Bu durumda çocuk evde anne ve babasından Türkçeyi, dadı ya da kreşten ise Almancayı öğrenir.

Çift Dillilik Gecikmiş Konuşmaya Neden Olur mu?

Çift dilli çocuklarda dil ve konuşma gelişimi tek dilli çocuklarla paralel şekilde ilerler. Çift dilli çocuklar bebeklikten itibaren iki dili birden kolaylıkla ayırt edebilir, konuşurken iki dil arasında kolaylıkla geçiş yapabilirler. Azınlık dil modelinde ise peş peşe öğrenmede, genellikle ikinci dil 3 yaşından sonra öğrenilir. Başka bir ülkede yaşayan ailelerin çocuklarında yaşanan çift dillilikte her iki dilin de eşit derecede akıcı olması zorunluluğu yoktur. Bu durumda çocukların birçoğunda bir dil diğerinden daha baskın olabilir. Ancak çocuk her iki dilde de yaşıtlarının gerisindeyse, dil ve konuşma kaygısı başlamışsa, 3 yaşına geldiği halde her iki dilden birinde 3 ya da 4 sözcüklü cümle kuramıyorsa dil ve konuşma terapistinden destek alınması gereklidir.

Çift Dillilikte İki Dil Birbirine Karışır mı?

Hayır, çocuklar aynı anda iki ya da daha fazla dili öğrenebilir. Erken yaştan itibaren iki dil arasındaki farkı anlayabilir. İki dili iyi bilen yetişkinlerdeki gibi çift dilli çocuklar da konuşurken iki dilden sözcükleri bir arada kullanabilirler. Her iki dilde öğrenme ilerledikçe bu durum süreç içerisinde kendiliğinden azalır.

Çift Dilli Çocukların Aileleri Nelere Dikkat Etmelidir?

Çocuğun aynı azınlık dili konuşan diğer çocuklarla vakit geçirmesi sağlanabilir. Ana dilinde hikayeler okuyup, masallar anlatılabilir. Çocuğun masal anlatması teşvik edilebilir. Ana dilinde oyunlar oynayıp, şarkılar söyleyebilir. Radyo ve televizyonda ana dilde yayınlanan film, müzik ya da programlar izlenebilir. Mümkün olduğunca kendi ülkelerine ziyaretler düzenlenebilir. Çift dilli çocuklarda, ailelerin her iki dilin de aktif olarak kullanılmasını ve desteklenmesini sağlaması önemlidir. Çift dilli ortamın çok doğal olması ve çocuk için zorlayıcı olmaması gerekir. Çocuk bu süreçte kendisini rahatsız edecek bir ortama maruz kaldığında ikinci dili öğrenmede zorlanabilir.

Çift dilli çocuklarda dil gelişiminin yeterince desteklenmemesi durumunda çocuğun iki dilde de yaşıtlarının gerisinde kalmasına ve çeşitli dil bozuklukları yaşamasına sebep olabilir. Bu durumda ailelerin dil ve konuşma terapistinden destek almaları gerekir. Çift dilli çocuklarda düzenli olarak dil ve konuşma gelişiminin seviyesinin tespit edilerek değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca çift dilli çocuklarda da diğer çocuklarda olduğu gibi kekemelik, artikülasyon, gecikmiş konuşma gibi sorunlar görülebilir. Bu tarz sorunlarda da ailelerin alanında uzman bir dil ve konuşma terapistinden destek almaları gerekmektedir.

Aşağıdaki videolarda Uzm. Dr. Gökçe Küçükyazıcı, “Çocuklarda Dil Gelişimi” hakkında bilgiler veriyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

10 + 5 =