Döküntülü Hastalıklar

Döküntülü Hastalıklar
Döküntülü Hastalıklar

Döküntülü hastalıklar daha çok çocuklarda görülen vücutta genellikle kırmızı renkli farklı karakterdeki  döküntülerle seyreden genellikle  ateşli, bulaşıcı ve çoğu viral hastalıklardır. Döküntünün vücuttaki dağılımı, tipi hastalıktan hastalığa farklılıklar gösterir.

Bu hastalıkların  çoğunda aşıyla korunmak mümkündür. Hastalığı çocukluk çağında geçirmeyenler erişkin yaşta geçirirlerse genellikle daha şiddetli olur,  komplikasyon olma riski daha yüksektir. Çocuklarda sık gördüğümüz 6 tane döküntülü hastalık vardır. Bunlardan sadece Kızıl bakterilerle  meydana gelir, bunun dışındaki tüm döküntülü hastalıklar viral kaynaklıdır.

Kızamık

Tüm  vücutta belirgin kırmızı lekelere yol açan viral bir enfeksiyondur.Bu hastalık, soğuk algınlığı ve yüksek ateş ile  başlayıp, ağızda yanak  içinde  koplik lekeleri ile ilerleyen, tüm  vücuda  yayılan  birleşmeye  meyilli  ciltten  kabarık  olmayan  kırmızı  döküntülerle karakterize edilir. Erken dönem ve geç dönemde birçok ciddi hastalık ve sakatlık hatta ölüm gibi komplikasyonlara yol açabilir. Yoğun  aşılama  programlarıyla  iyice azalan  hastalık,  2011-2013 yılları  arasında tekrar  ufak çaplı  salgınlar  yapmaya  başlamıştır.

Kızamıkçık

Ya da Alman Kızamığı, Viral bir enfeksiyon olması, ateş ve deride kırmızılıklara yol açması bakımından Kızamığa benzer. Ancak  öncesinde  soğuk  algınlığı  benzeri ön  belirtiler  yoktur. Boyun bölgesinde kafa arkası ve kulak önündeki lenf bezlerinin şişmesi  bu  hastalığa özgü  bir  bulgudur. Aşıyı olmamış kız çocukları ileride hamile iken hastalanırlarsa özürlü bir çocuğa sahip olabilirler.

Su Çiçeği

En sık 5-10 yaşlarında, kış sonu ve ilkbahar aylarında görülen, çok bulaşıcı, ateşli ve döküntülü bir viral enfeksiyon hastalığıdır. Direk temas veya havadan hasta kişlerin salgıları aracılığıyla bulaşır. Hasta kişilerle temastan 14-22 gün sonra belirtiler başlar. Vakaların üçte birinde ateş görülür. Döküntüler kırmızı kabarıklıklar halinde başlar, 1-2 saat içinde yanmış gibi içi su dolu kabarcıklar halini alır, sonra bu sıvı bulanıklaşır, en son kabuklanarak kurur. Döküntüler gövdeden başlar, daha sonra baş ve yüze yayılır, kol-bacaklarda daha nadiren döküntü görülür. Tipik belirti aynı anda 3-4 farklı evredeki döküntünün bir anda görülmesidir. Son çıkan döküntü kabuklanana kadar yaklaşık 7 gün süreyle bulaştırıcıdır. Son  yıllarda  aşılamanın  giderek  artışıyla hastalık  giderek  daha  seyrek  görülmeye  başlamıştır,  aşılı  olanlar  da  hastalığı  çok  hafif,  bazen  fark edilemeyecek  kadar  hafif  2-3  döküntü  ile  geçirebilirler.

5. Hastalık

Çocukluk çağının viral döküntülü hastalıklarındandır. Etkeni Parvovirüs B19’dur. Tıpta Eritema infeksiyozum adıyla anılır. Daha fazla 5 yaş üstü çocuklarda hastalık yapar. Aşısı yoktur. Çok bulaşıcı değildir ve çoğu kez de tehlikesizdir. Hasta ile temastan yaklaşık 5- 15 gün sonra yüzde tokatlanmış yanak görüntüsü yapan tipik döküntü ortaya çıkar. Döküntü alın ve çeneye de yayılabilir ama ağız etrafı soluk kalır.  1- 2 gün sonra kollar, bacaklar ve gövdede bu kez dantel gibi ve kaşıntılı döküntü oraya çıkar. Bu döküntü 3 hafta kadar sürdükten sonra söner. Bu süre boyunca sıcak banyo, güneş, sürtünme vs ile belirginleşebilir. Yüzdeki döküntü ortaya çıktıktan 3 – 4 gün sonra hafif ateş olabilir.

6. Hastalık

Roseola inafantum da denen bu hastalık, Herpes virus tip 6’nın neden olduğu bir enfeksiyondur. Genellikle 6ay-3 yaş arası çocuklarda görülür. Hasta çocuklarla temastan 9-10 gün sonra ortaya çıkar, bulaşma solunum yolları salgılarıyla olur. Hastalığın tipik belirtisi 39-40 derecelere kadar varan, sebepsiz yüksek ateştir. Genellikle doktor muayenesinde bu ateşe sebep olabilecek boğaz-kulak-idrar yolu iltihapları, menenjit v.s gibi bir sebep bulunmaz. 3-4 gün sonra ateşin aniden düşmesiyle daha çok gövdede, daha sonra kol-bacaklara ve yüze de yayılan kırmızı bir döküntü ortaya çıkar. Tanı genellikle döküntü ortaya çıktıktan sonra konabilir. Aşısı  yoktur

Kızıl

Diğer döküntülü hastalıklardan farklı olarak, bu viral bir enfeksiyon değildir. Halk arasında beta mikrobu diye de bilinen A grubu beta hemolitik streptokok isimli bir bakterinin neden olduğu ateşli döküntülü bir enfeksiyondur.Yine diğer döküntülü hastalıklardan farklı olarak, döküntüler birbirinden ayrık ufak kızarıklıklar yerine vücutta genel bir kızarıklık halidir. Parmakla bastırıldığında solar, yerinde beyaz-sarımsı bir iz bırakır , parmağın çekilmesiyle 1-2 saniye içinde tekrar eski kızarık halini alır. Genellikle ağız çevresi daha soluk görünür. Birkaç gün içinde yüzden başlayıp tüm vücuda yayılan deri soyulması gözlenebilir. Hastalığın ilk 1-2 gününde dil beyaz çilek görünümünde iken, daha sonra dil kırmızılaşarak kırmızı çilek dili halini alır. Genellikle bademcikler hem kızarık, hem de üzeri beyaz bir iltihap tabakası ile kaplanmıştır. Genellikle hasta kişiyle temastan 1-7 gün sonra aniden yüksek ateş, baş ağrısı kusma, boğaz ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkar, boyun bölgesindeki lenf bezleri şişebilir. Yetersiz  tedavi  ile  kalp  romatizması  veya nefrit komplikasyonu olabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here