Erişkin Boyu Hesaplama

Boy uzaması genellikle genetik özelliklere bağlı olarak değişir. Bazen istisnaları olmakla birlikte çocuklar ergenliği  bitirdiklerinde, genellikle anne veya babalarının boylarına benzer boya ulaşırlar. Bazen de iki ebeveynin ortalamasından farklı oranlarda etkilenebilirler.

Buradan yola çıkarak bir çocuğun ileride boyunun tahmini olarak kaç santim olacağı genetik boy ortalaması ile hesaplanabilir. Bu anne-babaların  en  çok  ilgisini  çeken konulardan  birisidir. Bu sadece bir tahmindir her zaman yanılma payı vardır Çocuk sadece annesine veya sadece babasına çekebilir, bu durumda eğer iki ebeveynin arasında çok fazla boy farkı varsa ortalama hesap tutmayacaktır. Eğer çocuk anne ve babaya çekmediyse,  birinci ve ikinci derece diğer akrabalardan gelen genler daha baskın olabilir ve bu  durumda  da yine ortalama boy  tahmini çok güvenilir olmayacaktır. Böyle  bir  durumda  yapısal  büyüme  gecikmesi de  olabilir, bu  bireyler çocuklukta anne-babaya göre kısadırlar,  geç  büyürler,  ancak  sonrasında  ergenliğe  geç  girerek  bu  açığı  kapatabilir ve  anne-babaları  kadar uzun  olabilirler. Bu  çocukların  aile öyküsü  sorgulanırsa  genellikle ergenliğe  geç  giren,  önce  kısa  olup  sonradan  uzayan  bireyler  vardır.

Tüm  bu  nedenler  göz önüne alındığında, aşağıda size hesaplanacak olan uzunluğun ±7 cm yanılma payı vardır. Bu nedenle aşağıdaki hesaplama aracının sadece bir tahmin olduğunu, eğer çocuğunuzun gelişimi ile ilgili bir endişeniz varsa doktorunuza başvurmanız gerektiğini özellikle vurgulamak isteriz. Bu hesaplama aracı genellikle 2 yaşın üzerindeki çocuklar için kullanılmaktadır, 2 yaşın altındaki büyüme genetik faktörlerin dışında birçok faktörden etkilendiği için, 24 aydan ufak bebekler için bu hesaplama aracı kullanılmamalıdır,  kullanılırsa  da  yanılma  payının  çok  daha fazla  olabileceği  akılda  tutulmalıdır.

[eriskin-boyu-hesaplama-araci baslik=”Erişkin Boyu Hesaplama Aracı”]