Persentil Hesaplama

Çocuk takibinde büyüme  gelişmenin  izlenmesi   önemli bir  sağlık  göstergesidir. Yaşına  göre  küçük  kalma,  boyuna  göre  zayıf olma,  ya  da  büyümedeki duraklama, ani  bir  hızlanma bazı  hastalıkların  habercisi  olabilir. 3 yaştan  sonra  baş çevresi büyümesi nerdeyse  durduğu  için 36 aydan  sonra  özel  durumlar  dışında sadece,  boy  ve  kilo  değerlendirilmesi yapılır.

Her  çocuk  farklı  bir  büyüme  kapasitesine sahiptir. Herhangi  bir  yaşta, tek  bir  normal  ölçüm  değeri yoktur. Tüm  ölçümler için 3-97. persentiller arasında  değerlendirilir.  Aşağıdaki  uygun  alanlara çocuğunuzun cinsiyeti,  doğum  tarihi ve  boy-kilo-baş  çevresi değerlerini  girerek o yaş  için  kaçıncı  persentillerde  olduğunu değerlendirebilirsiniz. Değerleri  girerken  yanlarında  yazan  birimlerde(kg-cm….gibi)  girmeye  dikkat  edin,  tam  olmayan  sayılarda  araya lütfen virgül(,) koyunuz.

Bulduğum  persentil  değerleri  ne  anlama  geliyor?

  1. Persentil: Herhangi  bir  ölçüm  için  herhangi  bir  yaştaki normalin alt  sınırıdır. Diğer bir  deyişle, herhangi bir yaştaki ölçülen  100 çocuktan 3.  sıradaki  en  kısa, en zayıf veya başı  en  küçük normal çocuğu  ifade  eder.
  2. Persentil: Herhangi  bir  ölçüm  için  herhangi  bir  yaştaki normalin üst  sınırıdır. Diğer bir  deyişle, herhangi bir yaştaki ölçülen  100 çocuktan 97.  sıradaki  en  uzun, en kilolu veya başı en büyük normal çocuğu  ifade  eder.
  3. Persentil: Herhangi  bir  ölçüm  için  herhangi  bir  yaştaki ortalama değerdir. Diğer bir  deyişle, herhangi bir yaştaki ölçülen  100 çocuktan 50.  sıradaki  orta  uzunluktaki, kilodaki ve baş büyüklüğündeki normal çocuğu  ifade  eder. Toplumda istatistiksel olarak  ortalama  değerdeki çocukların  sayısı en  fazladır.

Bir  çocuğun  tüm  ölçüleri 3. persentilde ve birbiriyle uyumlu  ise, bu  çocuk normal sağlıklı, dengeli ama ufak-tefek bir çocuk demektir. Boy-kilo ölçümleri birlikte değerlendirilmelidir, tek ölçümle karar verilmemelidir. 10-25-75-90. persentiller de,  yukarıdaki ana persentiller  arasında kalan  değerleri  ifade  eder.

Her  ülkede genetik  özelliklere göre büyüme  potansiyelleri farklıdır. O  yüzden  her  ülke  kendi çocuklarına  ait  ölçülerden  elde  edilen  eğrileri  kullanır. Bunun pratik  anlamı:  Japon  bir  çocuğu Türkiye’deki  eğriyle  değerlendirirseniz bu  çocuk  çok  kısa  çıkabilir,  oysa aynı  çocuk Japon  eğrilerine  göre  aslında  normal  bir  çocuktur.   Yıllar içinde  büyüme  potansiyelinde değişiklikler olur, bu nedenle, bu  eğrilerle ilgili çalışmalar 25-30 yılda bir güncel hale getirilir. İnternet üzerinde bulacağınız bazı persentil hesaplayıcılar 1978’deki eski değerleri  kaynak  alıyor olabilir. Doktoramcam.com  persentil hesaplama aracı, 2008’de  değerli  hocamız  Olcay Neyzi  ve  ark.ın yaptığı  araştırmanın  sonuçlarını temel  alarak çocuğunuzun  persentil  değerlerini  hesaplamaktadır.