18 aylık oğlumun dil bağı var, konuşmaıs bu nedenle geri kalır mı?

    Soru:

    Oğlumda dil bağı var henüz aldırmadık, şu an 18 aylık, 15 tane anlamlı kelimesi var. Gitti, bitti, haydi, ver, orda, burda, bak, bay bay, meme, mama, nerde, tamam vb. Dil gelişimi açısından değerlendirebilir misiniz? Dil gelişimini desteklemek için neler yapabilirim?

    Yrd. Doç. Dr. Emrah Cangi Cevapladı:

    Dil bağı (ankyloglossia) eğer çiğneme-yutma, dille lokmayı ağız içinde dolaştırma, dudakları yalama ve artikülasyon becerilerini engellemiyorsa, estetik bir sorun olmaktan öteye gitmez. Ancak bunu bir KBB uzmanı ve dil ve konuşma terapisti değerlendirmeli. Sadece sunduğunuz veriyle dil değerlendirmesi yapmak güç. Anlama, aile öyküsü, oral-motor beceriler, gelişim, ek sorunlar vb. tüm ayrıntılar değerlendirilmeli. Bu sözcük sayısı yaş normlarına yakın ama yine de dil becerilerini desteklemeye devam ediniz. Bu dönemde 1-2 sözcük kullanarak iletişimi, basit yönergelere karşılık vermeyi, /b, p, m, d, t/ seslerinin üretimini ve pek çok yönergeyi anlamayı bekliyoruz. 2,5 yaşında 50 sözcüğün altında üretime sahipse, anlama sorunları varsa ve oral-motor becerilerde sorunları varsa erken dönemde bir dil ve konuşma terapistine başvurunuz. Çocuğunuzun dil becerilerini desteklemek için pek çok şey önerebiliriz. Özetle her gün bu yönde amaçları içeren etkinlikler yapınız. Bu etkinlikler kapsamında, şarkı, tekrarlı kitap okuma (iyi seçilmiş bir kaç kitapla), oyun, kendi fotoğrafları hakkında konuşma, seviyesine uygun kitaplarla adlandırma, yönerge verme, taklit, rol oynama vb. çalışınız. Yaptığınız etkinlikler mutlaka eğlenceli olmalı. Etkinlikte çocuğunuz hangi konuyla ilgileniyorsa ona yöneliniz. İletişimde baskın olmayınız, başka deyişle adeta bir terazi gibi iletişiminizde bir denge olmalı. Sık ihtiyaç duyduğu nesneleri ulaşamayacağı yerlere koyarak talep etmesi için fırsatlar sağlayınız. Televizyon ve bilgisayar oyunlarını sınırlayınız, mümkünse bu dönemde tamamen engelleyiniz. Her durumu onun dil gelişimi adına değerlendiriniz (örneğin bir çorabı verip diğerini vermeme, bardağı verip su vermeme vb). Ayrıca dil gelişimini destekleyecek genişletme, paralel konuşma gibi tepkileri öğrenip her fırsatta kullanınız. Akranlarıyla birlikte vakit geçirmesine olanak sağlayınız. Ona basit ve kurallı tümcelerden oluşan bir dil modeli sununuz.