Boğazdaki şişlik

    Tümay Akçay Sordu:

    Ben 30 yaşındayım nazofarenks hava kolonu açıktır farenks mukozası düzenli bilateral torus tubariuslar ve her iki lateral farengeal resen simetrik izlenmektedir nazofarenks posteriorunda 37*22 mm boyutlarında yer kaplayıcı lezyon saptanmiştır adenoid hipertrofi ile uyumludur. Dilin intrensek ve ekstrensek kasları ve ağız tabanı oluşumlarının morfolojisi ve sinyal yapısı normaldir. Her iki pterigopalatin_infratemporal fossalar, parafarengeal ve servikal yağlı planlar açıktır. Bilateral parotis submandibuler ve sublingual bezler homojen sinyal yoğunluğundan. Bilateral jugulodigastrik zincirinde en büyüğü sağda 1,5 solda da 2 cm boyuta ulaşan multiple lenf nodları izlenmiş olup yer yer konglomerasyon oluşturmaktadır. Submental alanda da lenf nodları mevcuttur. İnceleme bölgesine giren temporal kompartmanlar, paranazal sinüsler, servikal vertebral_paravertebral kemik ve kas grupları normal anatomik özellikleri ile karakterize olmuşlardır. Cevap verirseniz çok sevinirim teşhis nedir.?

    Op. Dr. Hakan Yardımcı Cevapladı:

    Göndermiş olduğunuz tetkik , Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Hekimlerinin ilgi alanına girmektedir.Konuyu bir KBB uzmanına danışmanız doğru olacaktır.