Over kist

  Sinem Sğr Sordu:

  Karın ağrısı sebebiyle acile gittiğimde sağ yumurtalıkta 4 cm kist mevcut dendi. ilk başta devlet hastanesine gittim. Kan tahlili ultrason yapıldı. Kan tahlili sonuçları iyi çıktığında ilaç vereceğim onla geçecek dedi kan tahlilleri iyi çıkmasına rağmen ilaç vermedi. Önümüzdeki ay hastalığının ikinci günü geleceksin kan tahlilini tekrarlayacağız dedi. İlaç o zaman vereceğim dedi. Kasım ayında 1 Kasım ve 17 Kasım olarak kistten dolayı adet gördüm. İlaçla kist geçer denildi. Ameliyata gerek yok denildi. ağrı nedeniyle özel hastaneye gittim orda usg sonucum; suprapubik Pelvik us: mesane boyut duvar kalınlığı normaldir. lümene ait patoloji izlenmemiştir. uterus sağa deviyedir. Uterus normal boyutlarda ve antevert yerleşimlidir. Miyometrium normal eko yapısındadır. endometrial kalınlık normal sınırlardadır. sol over normal boyutlarda izlenmekte olup büyüğü 12 mm ebatlı multipl follikül kisti izlenmektedir. Sağ over normal lokalizasyonda izlenmemiştir. douglas komşulukta olup milimetrik follikül kisti mevcuttur. douglas sol posterolateralde over komşuluğu da gösteren nispeten düzgün cidarlı 39×30 mm ebatlı kalın düzensiz septasyonlar içeren internal vaskülarizasyon göstermeyen komplike retansiyon kisti lehine yorumlanan lezyon izlenmiş olup perilezyonel komşulukta ılımlı sıvı mevcuttur.(bu ultrason radyoloji uzmanı tarafından çekildi.) doktor kendisi tekrar baktığında dermoid kist olabilir dedi.

  Mr,Abdomen,Alt: Alt batın mrg: Multiplanar,multisekansiyel Mesane duvar kalınlığı,perivezikal yağlı planlar normaldir.Lüminal patolojik lezyon izlenmemiştir. Uterus orta hatta,normal boyutlardadır.Myometrial sinyal dağılımı tabiidir. Endometrium normal kalınlıkta olup konturları düzgündür. Sağ overde 20×12 mm boyutlu T1A hipointes , T2A serilerde hiperintens düzgün sınırlı çepersel ılımlı kontrast tutulumu saptanan kist izlenmiştir. Uterus posteriorunda sağ over komşuluğunda yaklaşık 40x30x25 mm boyutlu septal görünümler içeren,hemoraji ile uyumlu T1A ve T2A serilerde hiperintes,çerpersel ılımlı kontrast tutulumu saptanan komplike kist ile uyumlu lezyon izlenmiştir.Klinik-laboratuar korelasyon ve usg takibi önerilir. İncelemeye dahil kemik yapıların kortikomedüller sinyal intensiteleri normaldir. Çevre yumuşak dokuya ait patolojik sinyal kaydı saptanmamıştır. Genel Açıklama : Uterus posteriorunda sağ over komşuluğunda komplike kist uyumlu lezyon

  Doktor ameliyatla alınması lazım küçülme ihtimali yok,bir an önce alalım diyor? kötü bir kist olabilir mi?

  Op. Dr. Timur Uğurlu Cevapladı:

  takip etmek uygun olur,ilaç tedavisi denenmeli.