Sözleşmeler ve Yasal Uyarılar – Uzman

Uzman Üyelik Sözleşmesi

Madde 1. Taraflar

İşbu sözleşme, doktoramcam.com sitesi (bundan böyle doktoramcam.com olarak anılacaktır) ile,  sitemizde  makale ve/veya video ve/veya soru  cevaplarını yayınlayan uzmanımız  arasında yapılmıştır

Madde 2. Sözleşmenin Konusu ve Amacı

İşbu sözleşme, doktoramcam.com ve bu alan adına yönlenen diğer alan adları üzerinden yayın yapan web sitelerinde sunulan hizmetin içeriğinin oluşturulmasına yönelik olarak aşağıdaki maddelerin detaylarına ilişkin kurallar  ve esasın belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir:

Madde 3. doktoramcam.com’un  Hak ve Yükümlülükleri

 1. doktoramcam.com, ebeveynlerin, ebeveyn adaylarının ya da ebeveynlikle ilgili bilgileri merak eden kullanıcıların ulaşabileceği, Uzman’a soru sorabileceği, Uzman’ın cevaplarını okuyabileceği, çocuğunun aşı  kartını  ve büyüme eğrilerini oluşturup, takip  edebileceği, profili altında  saklayabileceği internet web sitesi ortamını sağlayacaktır.
 2. doktoramcam.com, sözleşme konusu uygulama ve altyapının her aşamasında, Uzman’ın sağladığı içeriklerin, Uzman cevaplarının ve konu anlatımlarının tüm içeriğinin “Uzman” tarafından sağlandığını beyan etmek ve Uzman’ın tanıtımı amacıyla, eğer  seçtiği paket  bu  hizmeti  kapsıyorsa gereken yerlerde Uzman’ın iletişim  ve  özgeçmiş bilgilerini,  randevu  butonunu ve haritasını yayınlamakla yükümlüdür.
 3. doktoramcam.com‘un içeriği, sadece bilgilendirmeye yöneliktir ve bire bir olarak çözüm, sonuç, hukuki görüş, tıbbi teşhis, tedavi veya reçete bilgisi özelliği taşımamaktadır. Burada sunulan bilgilerin kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Uzmanlar’ın kendilerine sorulan sorulara verdikleri cevaplarla, diğer tüm yorum ve yazılarının sorumluluğu tamamen kendilerine aittir. Uzman site  üzerinde yayınlanan  sorulara  cevap  verirken  tedavi  önerisi  yapmayacağını,  ilaç  isim, ve  ürün  markası  önermeyeceğini beyan  eder.  Aynı konuda uzman olan kişilerin aynı konuda birbiriyle çelişik cevap verebildiği haller olabilir ve bu doğaldır. Bu gibi durumlar doktoramcam.com‘u bağlamaz ve bu tür bir şart altında tüm sorumluluk tamamen ilgili uzmana aittir.
 4. doktoramcam.com, uzman görüşlerinden dolayı hiçbir şekilde hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz.
 5. doktoramcam.com uzmanın talebine  göre branşıyla ilgili dilediği  konularda, süresi 2-3 dakikayı geçmeyen, 10 adet video çekimini, belirlenen bedel karşılığında uzmanın uygun gördüğü mekanda çekimini yapar, düzenler, www.doktoramcam.com sitesinde ve  Doktoramcam Youtube sayfasında yayınlar, arzu  eden Uzman çektirdiği  videoların  gömme  kodunu  alıp  başka  mecralarda  kullanabilir.

Madde 4. Uzman’ın Hak ve Yükümlülükleri 

 1. Uzman, arzu ederse kullanıcıların sorduğu sorulara cevap yayınlayacaktır.
 2. Uzman, sağlamış olduğu içerikler, uygulama ve altyapı ile ilgili olarak içeriğin kendisi tarafından sunulduğunun belirtilmesinden başka bir hak iddiasında ve talepte bulunamaz. Ancak kendine ait  içerikleri  kendi  web  sitesinde/başka  web  sitelerinde de  yayınlama  hakkı  vardır.
 3. Uzman ebeveyn sorularına cevap vermeyi  kabul  etmişse, sisteme kullanıcılar tarafından girilen soruları 72 (Yetmiş iki) saat içerisinde yanıtlamaya özen göstermesi gerekir.
 4. Uzman, sunmuş olduğu içeriklerden bir ücret veya bedel talep etmeyecektir.
 5. Mazereti dolayısıyla geçici veya süresiz soru  yanıtlamak istemeyen Uzman, tarafımıza bildirerek bu  fonksiyonun kapatılmasını  sağlayabilir. Soru-cevaplamak  istemeyen  Uzman eğer  tanıtım paketini seçmemişse iletişimi  ve  özgeçmiş bilgileri  de otomatik olarak kapanır. Bu  ana kadar  sorulmuş eski  soruların  cevabını  vermekle  yükümlüdür.
 6. Uzman iletişim bilgileri değişikliğini (e-posta  dahil) en  geç 7 gün içinde yazılı olarak bildirmekle  yükümlüdür.

Madde 7. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları 

 1. İşbu sözleşme çerçevesinde Uzman tarafından com’a sistem üzerinde kullanılmak üzere sunulmuş olan tüm cevaplar, görseller, video kayıtları ve diğer bilgi içerikleri doktoramcam.com’a ait olacaktır. Bu cevapları kullanma hakkı süresiz olarak doktoramcam.com’a aittir.
 2. doktoramcam.com’un, Uzman tarafından sorulara verilen cevapları veya makaleleri doktoramcam.com dışında başka dergilerde ve her türden başkaca basılı yayınlarda kullanabilmek için uzmandan  yazılı  izin alması  gerekmektedir.  Aşağıdaki bağlantılardaki  köşelerimizde bazı makaleleri uzmanlarımızın  adının ünvanının geçtiği  bir  giriş  paragrafıyla  yayınlanabilir. Bu  bağlantılara  izin  veren  uzman, bundan  sonra  yapılacak  anlaşmalarıda da  adının geçmesi şartıyla  izin  vermiş  sayılır. Doktoramcam.com dışında yayından  kaldırılmasını istediği durumlarda Doktoramcam.com elinden  geldiği  ölçüde  bu  iptali  gerçekleştirir.  Aksi  halde uzmanın  yayınlayan  kuruluşa bu talebini ayrıca  bildirmesi  gerekir.

http://www.milliyet.com.tr/pembenar/

 1. Videolar doktoramcam.com tarafından çekildiği için,  doktoramcam.com istediği  mecarlarda  izne  tabii olmadan bu  videoları kullanabilir. Uzman  videolarını  isterse  kendi  web  sitesinde,  çalıştığı  kurumun  web  sitesinde veya  kendisine  izin  verilen  herhangi  bir  web  sitesinde www.doktoramcam.com  kök  adresiyle başlayan  video  URL’sine  yönlendirmek suretiyle  kullanabilir. Kendisine verilen  Gömme  kodunu  kullanarak  istediği  site  içindeki  sayfalara  yerleştirebilir. Embed kodları Youtube,  İzlesene.com  ve  benzeri  video  paylaşım  sitlerinden  elde  edildiği için  zaman  zaman  bu  mecralarla  yapılan  reklam  anlaşmaları  dolayısıyla  uzman  videolarını  hangi  ortama  eklerse  eklesin bu  videoalar reklamlı  olarak  görünebilir. Uzman  bu  reklamlara  itirazda bulunmayacağını, herhangi  bir  gelir  paylaşımı  talep  etmeyeceğini kabul eder. Kontrol amacıyla uzman  hangi  videolarını  hangi  sitede  kullanacağını  haber  vermekle  yükümlüdür. Uzman videoyu  kullandığı  siteden  izin  almazsa, sitenin  bu  duruma  itiraz  etmesi  halinde  doktoramcam.com’un  herhangi  bir  cezai  yükümlülük  ve  sorulmluluğu  yoktur.
 2. doktoramcam.com’da yayınlanan makalelerde zaman zaman adsense veya başka şirketler aracılığıyla konuyla iligisiz veya ilgili  reklamlar  yayınlanabilir sponsor  bağlantılar bulunabilir. Uzman olası  reklam  yayınlarına  itirazda  bulunmayacağını,  gelir  paylaşımı isteğinde  bulumayacağını  kabul,  beyan ve taahhüt
 3. Uzman, doktoramcam.com’un videoları yayınladığı mecralardaki olası reklam  yayınlarına  itirazda  bulunmayacağını,  gelir  paylaşımı isteğinde  bulumayacağını  ve  com için telif hakkı ihlali şikayetinde  bulunmayacağını kabul,  beyan ve taahhüt  eder.
 4. Uzman, işbu sözleşme kapsamında verilecek içerikle ilgili olarak, hiçbir gerçek ya da tüzel kişinin haklarının ihlal edilmediğini; bu hakları, kanuna aykırı olarak kullanmadığını, kabul, beyan ve taahhüt eder.
 5. Eğer Uzman Standart veya Tanıtım paketi üyesiyse TV  programlarını da, com sitesindeki  profillerinde paylaşabilirler. Bundan  dolayı  TV  kanalından gelebilecek  herhangi  bir  telif  hakkı iddiası  olduğunda bize bilgisi  geldiği  anda  yayından kaldırılır. Ancak bu  durumdan kaynaklanacak bir cezai müeyyedede doktoramcam.com’un herhangi  bir  cezai  yükümlülük  ve  sorumluluğu yoktur.  Doktoramcam.com’a  herhangi  bir  cezai  müeyyde  uygulanması  halinde  uzman doktoramcam.com’un   tüm zararını tazminat olarak ödemeyi peşinen kabul eder.

Madde 8.  Gizlilik

 1. İşbu sözleşmenin ifası sırasında, tarafların ve/veya taşeron şirketlerin, doğrudan veya dolaylı olarak öğrendiği -gizli olduğu ilgili tarafça bildirilsin veya bildirilmesin-fikri ve sınai haklar, ticari sır veya özel nitelikteki bilgiler, ticari sonuçlar, istatistiki bilgiler, uzmanlık bilgileri, her türlü yazılı ve/veya sözlü bilgi akışı ve sair her türlü bilgi, tarafların kendi inhisarında olup, gizli bilgi mahiyetindedir.
 2. İşbu madde hükümleri, sözleşme sona erdikten sonra dahi, süresiz olarak yürürlükte kalır. 

Madde 9. Süre ve Fesih 

Taraflar, dilediği zaman en az 60 gün önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla, sözleşmeyi, sebep göstermeksizin feshedebilir. Bu halde, taraflar, birbirlerinden hiçbir nam altında tazminat talep etme hakları bulunmadığını, gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederler. Uzman serbset çalışmıyorsa ve kurum değişikliği yaparsa, iletişim  bilgileri  değiştirilerek  aynı  şartlar  devam  eder. Sitenin işleyişi  ve yapısı  nedeniyle uzmanın  kendisi  istemediği  sürece,  eski  kurumun  talebiyle  profil  iptali  asla  yapılamaz. Uzmanın  isteği  ile  profil  kapatılsa  bile  makale  ve videolarının yayınlanmaya  devam edip  etmeyeceği doktoramcam.com’un  insiyatifindedir.   

Madde 11. Tebligatlar 

İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, üyelik  kaydında kullanılan e-posta  adresi  geçerlidir. Sistemde  e-posta değişikliği yapılmadığı sürece bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Uzman her tür  bilgilendirmeyi(mazeret,  değişiklik v.s) bilgi@doktoramcam.com adresine  yazılı olarak  yapacaktır. 

Madde 12. Elektronik Kayıtların Geçerliliği 

Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir. 

Madde 13. Yetkili Mahkeme 

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde, İstanbul Merkez (Sultanahmet) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

13 (onüç) maddeden ibaret işbu sözleşme dijital olarak onaylandığı  günden itibaren yürürlüğe girmiştir.