Yenidoğan Yoğunbakıma Hangi Bebekler Yatar

Pediatric ICU with ECG monitor on foreground

Eğer bebeğinizin erken doğma riski  varsa her şeyden önce kadın doğum hekiminiz, doğumunuzu koşulları uygun,  yani  yenidoğan  yoğun  bakım  ünitesi  olan bir hastanede gerçekleştirmelidir.

Ancak acil bir olay oldu ise en kısa zamanda uygun taşıma koşullarının bulunduğu bir taşıma sistemi ile bebeğinizin yenidoğan yoğun bakım ünitesi olan bir merkeze sevki planlanmalıdır. Normal  şartlarda  en doğal ve  iyi  taşma  yöntemi  anne karnıdır.

Eğer  yoğun bakım ünitesi olan bir hastanede doğum gerçekleştirilmişse zaten  bir  sorun  olmayacak ve ihtiyaç  halinde  bebeğiniz  hemen  bu  bölüme  alınabilecektir. Tabi bu  yoğun  bakım  ihtiyacı  her  erken  doğum olan  vaka  için  gerekli değildir. Genellikle  34  haftanın  altına  indikçe  yoğun  bakım  ihtiyacı  olasılığı  giderek  artacaktır.  Ancak  bunun  tersinin  de  mümkün  olabileceği  aklınızın  bir  köşesinde  bulunmalıdır. Bunu  biraz  açarsak  zamanında  ve  uygun  kiloda  doğan  bir  bebek  de  herhangi  bir  nedenle  daha  seyrek  olsa  da  yoğun  bakım  veya  en  azından  özel  bakım  ünitelerine  ihtiyaç  gösterebilir.Bebeğiniz erken doğduğunda, karşılaşabileceğiniz sorunlar, bir sonraki aşama,  gerekli  olabilecek  tedavi yöntemleri hakkında çocuk  doktorunuz sizi bilgilendirecektir. Her erken doğan bebek de bir bireydir ve ne kadar sağlıklı olduğu belirlenirken, anne karnında geçirdiği zamanın ve bebeğin ölçülerinin yanında başka birçok faktör de göz önüne alınmalıdır. Özellikle organlarının ne kadar geliştiği veya başka bir sağlık problemi olup olmadığı ( mikrobik hastalıklar, doğum sakatlıkları..vb.) araştırılır. Erken doğan bebekler çok  küçük  olmasalar bile, bir  kısmının erken  veya  geç  dönemde hafif ya da ağır derecede sağlık problemleriyle karşı karşıya olabilecekleri . akılda tutulmalıdır. Bebek  ne  kadar  ufak  ve  az  gelişmişse  o kadar  ciddi  problemler  yaşama  olasılığı  artacaktır.

Bu sebeple 26-29. haftalarda doğan bebeklerin hayatta kalma ihtimali  daha  düşük,,  yaşadıkları  takdirde  hafif ya da ağır derecede sağlık problemleriyle  karşılaşma olasılıkları  daha yüksek olacaktır. 30-33. haftalarda doğan bebeklerin durumu genellikle daha iyi olacak ve yaşama ihtimali daha yüksek olacaktır. 34 haftadan sonra bebekler genellikle hafif derecede az gelişmiş ve genellikle de iyi durumdadırlar.

Aşağıdaki videolarda Uzm. Dr. Murat Palabıyık, “Yenidoğan Sarılığı” ve “Yenidoğan Yoğun Bakım” hakkında bilgiler veriyor.

30-32 haftanın altındaki bebeklerin  çoğu normal şekilde solunum yapmalarına yardımcı olacak bir solunum cihazına ihtiyaç duymaktadır. Buna ek olarak,  yeni doğmuş bebeğinizin, az gelişmiş akciğerlerinden dolayı hayatının ilk birkaç gününde karşılaşabileceği  problemlerden birisi de Solunum Güçlüğü Sendromudur. (RDS) dir. RDS’ ye yakalanmış bebekler genellikle solunum cihazına bağlıdır ve akciğerlerine yardımcı olması için sıvı yüzey basıncını düşüren sürfaktan türü ilaç tedavisine ihtiyaç duyabilirler. Ayrıca  erken  doğum  tehdidi önceden  biliniyorsa kadın doğum hekiminiz doğum öncesinde  belirli  periyotlarda size iğne şeklinde başka bir  tedavi de  uygulayabilir. Böylece daha  anne karnında iken bebeğinizin akciğer gelişiminin  hızlanması kısmen  de  olsa  mümkün  olacaktır. Genellikle  bu  amaçlarla  kullanılan  kortizon  türü  ilaçlar,  bebeğinize  bir  yan  etki  yapmadığı  gibi, çok pahalı ve riskli olan  yoğun  bakım  tedavilerinden de  korunmasını  sağlayabilirler.

Solunum cihazına bağlı şekilde oksijen desteği alan prematüre bebeğinizin antibiyotik tedavisi alması da genellikle gerekmektedir. Çünkü mikrobik hastalıklar erken doğumların en sık rastlanan sebeplerindendir. Yoğun  bakım  doktorunuzun  yapacağı  bazı  testler  ve  size  soracağı  bazı  sorularla  antibiotik  ihitiyacı  olup  olmadığı en  geç  24  saat  içinde  belirlenmelidir.  Aynı zamanda da bebeğiniz solunum  problemleri  geçene  kadar  bir süre beslenemeyeceği için   damardan alacağı bazı sıvılara ihtiyaç duyacaktır. Yoğun  bakımda  kullanılacak  diğer  aletlere  gelince,  bebeğinizin vücut  ısı  ve  nemini  dengeleyecek  küvöz,  çok  ufak  bebekler  için  ısı  yatakları,  kanın  oksijen  düzeyini-kalp  ve  solunum  hızlarını  gösteren  monitörler, erken  doğnalarda  daha  erken  ve  sık  görülen sarılığın  tedavisi  için  fototerapi  cihazlarını(mor  ışık  veren ultraviole lambaları) sayabiliriz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here