Hangi Baş Ağrıları Daha Tehlikelidir?

Ağrı vücutta herhangi bir organın hasar oluşturma potansiyeliyle uyarılara algılama

cevabı olup, hoşa gitmeyen bir duygu veya vücudun alarm sistemidir. Baş ağrısı tüm

dünyada hekimlere başvuran hastalar arasından en sık görülen şikayettir. Baş

ağrıları iki grup altında incelenmektedir;

1: Birincil baş ağrıları ( Migren, Gerilim ve Küme baş ağrıları v.b)

2: İkincil baş ağrıları Beyin dokusu yapılarından veya vücudun başka

organlarındaki hastalıkların beyine yayılması sonrası ortaya çıkan ağrılardır. Bu

grup baş ağrıları daha tehlikeli olup ,önemli baş ağrısı nedenleridir. İkincil baş

ağrıları; öncelikle erken teşhis ve tedavi edilmediği takdirde ölüm veya ciddi

kalıcı sakatlıklara neden olmaktadır. Bu durum hem hasta yakınlarına hemde ülke

ekonomisine olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Aşağıdaki videoda Prof. Dr. Hidayet Akdemir, “Beyin Tümörleri” hakkında bilgiler veriyor.

İkincil Baş Ağrıları

1. Beyin damar hastalıkları: Beyin kanamalarının en iyi bilinen ve en ölümcül olanı

damar balonlaşmaları (anevrizma) ve beyin damar yumaklarıdır (arteriö-venöz

malformasyon). Beyin damar balonloşmaları: genelikle doğuştan veya sonradan

oluşurlar. Çocukluk yaş grubu beyin kanamalarının en sık, erişkin yaşındaki beyin

kanamalarının ise ikinci sık nedenidir. Bu damar hastalıkları özellikle 40 yaşından

sonra zaman zaman baş ağrısı şikayetiyle alarm vermeye başlar. Ancak hastalar ya

hekime gitme ihtiyacı duymazlar ya da gittiği doktor tarafından daha sık görülen ve

daha iyi bilinen (sinüzit, stres, migren, gerilim, soğuk algınlığı) gibi baş ağrısı

nedenleriyle karışabilir. Beyin damar balonlaşmasına bağlı baş ağrısı; genellikle

enseden başlayıp sonra başın ön kesimine doğru yayılır. Bu hastalıklardaki baş

ağrısı, beyin kanamasına neden olmadan erken teşhis ve tedavi edilirse hastalar

ciddi nörolojik sakatlıklar veya ölüm riskinden korunabilir. Beyin kanamaları tıbbın

en korkulan ve sakatlık bırakan hastalıkların başında gelir. Beyin kanamasından

korunmak için bunun nedenlerinden (balonlaşma, hipertansiyon, beyin damar

yumaklarının) erken tanınması, önleminin alınmasına bağlıdır. Toplumda beyin damar

balonlaşması nedeniyle beyin kanaması geçirip veya geçirmeden baş ağrısı şikayeti

ile başarılı beyin ameliyatı geçirmiş ve eski işine dönen pek çok sağlıklı birey

vardır.

2. Beyin Tümörleri:  Bu tip baş ağrılarında iyi bilinmesi gereken ağrı

tipidir. Bu hastalıklardaki baş ağrısı başlangıçta kişiyi sabahları uykudan

uyandıracak tarzda olup daha sonra günün ileri saatlerinde sürekli hale gelen

niteliktedir. Beyin tümörlerine bağlı baş ağrılarını bulantı, kusma ve çift görme

şikayetleri izler. İnatçı baş ağrısı şikayetini bulantı, kusma özellikle çift görme

şikayetleri takip ederse bu durum aksi ispat edilinceye kadar beyin tümörü lehine

yorumlanmalıdır. Beyin tümörlerindeki baş ağrıları yaygın ve devamlı olup, özellikle

öksürme, ıkınma, hapşırma esnasınada artarken, kusma ile geçici bir rahatlama olur.

Buradaki baş ağrısı sonraları devamlı ve inatçı haline gelirki hastayı genellikle

hekime götürür. Beyin tümörüne bağlı baş ağrılarının erken, doğru teşhisi ve

tedavisi oldukça önemli olup, hastaları ölüm ve sakatlıklardan kurtarır.

3.Beyin Kanamaları: Yüksek tansiyon ve yaralanmalara bağlı beyin kanamaları sonrası ortaya çıkan baş ağrıları önemli ve tehlikelidir. Yüksek tansion toplumun en sık hastalıklarından biri olup beyin kanaması yapmadan hafif ensede odaklı baş ağrılarıdır. Yüksek tansiyon iyi başarılı tedavi edilemezse küçük veya büyük beyin kanamalarına neden olabilir ki, bu durum hastaları ölüm ve ağır sakatlıklarına neden olabilir.Özellikle ileri yaşlarda düşme ve yaralanmalara bağlı beyin zarları (subdural) arasında olan

Kanamaları da hafif baş ağrılarına neden olur. Bu grup hastalarda baş ağrısı şikayeti

ile hastenelere baş vururlar. Hastalar eğer zamanında doğru ve erken teşhisi konulup

başarılı ameliyat edilirlerse baş ağrısı ve diğer nörolojik şikayetlerden

kurtulurlar. Bu çeşit beyin kanamalarında zamanında müdahale edilmezse ölüm ve kalıcı

sakatlıklar kaçınılmazdır.

4. Sinüzitlere Bağlı Baş Ağrıları:İyi bilinen ve hekimin öncü tanıları arasındadır.

Sinüzitlere bağlı baş ağrısı başın ön kısmında daha selim bir ağrı şeklidir. Bu

ağrılar günün ilerlemiş saatlerinde ortaya çıkar, özellikle nazal akıntı ve diğer

şikayetlerle birlikte görülür. Antibiyotiklerin yoğun kullanıldığı ülkelerde sinüzit

tedavileri hem kolay hemde çok zordur. Eğer sinüzitler uygun ve spesifik tedavileri

yapılamaz sa menenjit, beyin absesi gibi çok daha ciddi ağır beyin hastalıklarına

dönüşebilir. Menenjit veya beyin absesinin tedavileri daha zordur. Başlangıçta baş

ağrısı ile doktora giden hasta ölüm ve nörolojik sakatlıklara neden olan ağır beyin

hastalıklarına dönüşebilir.

5. Trigeminal ve Oksipital Nevralji Ağrıları: Kranial sinirlerin hastalıklarına

bağlı zonklayıcı ve nöbetlerle ortaya çıkan çok şiddetli bıçak saplanır gibi çok

şiddetli ağrılardır. Bu ağrı daha çok tek taraflı ve nadiren iki taraflı olup bir

ileri yaş hastalığıdır. Eğer genç yaşlarda trigeminal nevralji görülürse daha çok

multipl sklereoz ile birliktedir. Kadınlarda daha sık görülüp ve sol taraf yüz daha

fazla etkilenir. Buradaki yüz ağrılarını karekteristik özelliği hastalar yemek

yerken, soğuk- sıcak su içerken, konuşurken, dişini fırçalarken ortaya çıkar adeta

elektrik çarpması tarzında olan çok şiddetli tek taraflı nöbetlerle gelen

ağrılardır. Başlangıçta seyrek ağrı atakları tarzında gün içeresinde görülürken ve

geceleri uykuda pek ortaya çıkmaz. Hastalık kronikleştikce nöbet sayı ve sıklığı

artar. Trigeminal nevralji ağrılarında başlangıçta ilaç tedavisi uygulanır. Değişik

anti-epileptik ilaçlar nevralji ağrısını tedavi eder. Ancak zamanla bu ilaçlar ağrıyı

kontrol etmede başarısız kalırken bazen de ilaçlara bağlı yan etkiler ortaya çıkar.

Dirençli yüz ağrıları veya ilaca intolerans gelişen nevralji ağrılarında kapalı ve

açık değişik beyin ameliyatları uygulanmaktadır. Bu ameliyat teknikleri sayesinde

hastalar dayanılmaz yüz ağrılarından kurtulmaktadır.

Baş ağrısı için nelere dikkat edilmeli?

1: Önceliklle kişinin hayatında daha önceleri hiç yaşamadığı çok şiddetli baş ağrısı

ortaya çıkarsa, ağrı enseden başlayıp başın ön kısmına doğru yayılıyorsa vakit

geçirmeden nörolojik bilimler hekimine başvurulmalıdır.

2: Baş ağrısı özellikle bulantı, kusma ve çift görme gibi şikayetlerle birlikte

oluyorsa nörolojik bilimler hekimine başvurulmalıdır.

3: İleri yaşlarda düşme veya yaralanma sonrası hafif kafa travması sonrası baş

ağrısı olanlar zaman zaman bilinç bulanıklığı gösterenler nörolojik bilimler

hekimine başvurmalıdır.

4: Kendisinde sinüzit olduğunu bilen bir birey baş ağrılarının tipi ve yayılımı

değiştiğinde nörolojik bilimler hekimine başvurmalıdır.

5: Yüksek tansionu olduğu bilinen kişi verilen tansion düşürücü ilaçları düzenli

kullanmalı ve kan basıncı normalleştirilmelidir.

Sonuç:

Baş ağrısı toplumda en sık hekime başvuru şikayeti olup, asla hafife alınmamalıdır.

Baş ağrısı vucudun dışa yansıyan bir refleks cevap olup, doğru okunması ve uygun

yaklaşımla tedavisi yapılmalıdır. Baş ağrısından korkmadan geç kalmaktan

korkulmalıdır. Baş ağrısı şikayeti dikkatli bir nörolojik muayene yapılmadan

özellikle ağrının oluş sebebini araştırmadan yapılan tıbbı yaklaşımlar çok ciddi

sakatlıklara ve ölümlere neden olan bir şikayettir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here