Karma Aşı

Karma Aşı
Karma Aşı

İçindekiler

Karma aşı ne zaman yapılır?

Karma  aşı 2-4-6. aylarda  3 kez uygulanır, 18.  ayda  ve  4-5  yaş  civarında  2  kez  hatırlatma  dozları  yapılır.

Karma aşı hangi hastalıklardan korur?

Bu aşı aşağıda  adları yazılı olan 5 hastalıktan korur.4 yaşında  yapılan  aşı  4’lü  aşıdır,  içinde  Hib  bulunmaz. Halk  arasında  karma  aşı, beşli  karma veya difteri-boğmaca-tetanoz karması diye  de  bilinir  ve  tek  enjeksiyon 5  aşıyı  birden  içerir.

Difteri

Solunum  yolları, sinir sistemi ve kalbi etkileyen ciddi bir hastalıktır. Sinir sistemi ve kalbi etkileyen toksinleri üreten bir bakteriden kaynaklanır. Kalp krizi ve felç gibi sonuçları olabilir. Hatta ölümle  sonuçlanabilir. Bugün  yoğun  aşılama sayesinde nerdeyse  artık  hiç görülmemektedir.

Boğmaca

Bakterilerin yol açtığı diğer bir ciddi hastalıktır. Özellikle bir yaşın altı bebekler için tehlikelidir. En önemli belirtisi güçten düşürücü ve ızdırap verici bir öksürüktür.  Son  yıllarda  erişkin  boğmaca  vakalarının  artışı  ile yeniden  gündeme  gelmiştir. Eskiden  6  yaş  üzerine yapılacak boğmaca  aşısı  yoktu. Artık  günümüzde  erişkinlere de  yapılabilen  aşı  formalrı mevcuttur.

Tetanoz

Özellikle paslı metal,  kirli  toprak ile  olan  yaralanmalarda gelişen ve sinir sistemini etkileyerek kas kasılmalarına sebep olan bir toksinden kaynaklanır. İyi tedavi  edilemzse  ölüme  yol  açablilir.

Poliyomiyelit (Çocuk felci)

Aşı  uygulaması sayesinde dünyadan  yok  edilemsi planlanan 2.  hastalıktır. Sağlık  Bakanlığımızın  yoğun  aşı  kampanyaları  sayesinde ülkemizde  de  son 6-7 yıldır çocuk  felci  vakası  görülmemektedir.  Ancak  bir  süre  daha  ağızdan canlı  aşıyı  uygulamamız  yerinde  olacaktır.  Aşının  sık  görülen  bir  yan  etkisi  yoktur. Aşıda  sonra  1  saat  boyunca ağızdan bir  şey  verilmemesi  gerekir   Karma  aşılara  birlikte  2-4-6 ve  18.  aylarda  bir  de  4-5  yaşında  uygulanırdı. Ancak  Sağlık  Bakanlığı  5’li  karma  aşı  takvimine  geçitğinden  beri damla  aşıyı  sadece  6 ve  18.  aylarda iğneye  ek  olarak  uygulamaktayız.

Haemophilus influenza tip B aşısı (Hib veya menenjit aşısı)

Menenjit  sakatlık, zeka özürü,  sağırlık  ve  körlük  gibi  birçok eksiliğe  hatta  iyi  tedavi  edilmezse  ölüme  bile  yol  açabilecek  bir  hastalıktır.
Hib  aşısı halk  arasında  menenjit  aşısı  diye  bilinir. İsminde  geçen  influenza  kelimesinin  belki  de  aşina  olabileceğiniz griple  yani  influenza  virusu  ile  ilgisi  yoktur.  Haemophilus  influenzae tip  b (Hib) ilk  5  yaşta  menenjit,  kanda  iltihaplanma,  zatürre ve  epiglottit  gibi  ağır  durumlara  yol  açtığı  için aşısı  bu  yaştaki  çocuklara  önerilir. 2-6 ay  arası  görülen  menenjitlerin büyük  çoğunluğunda sebep  Hib’dir.  Toplumumuz  için  sevindirici  olan  birşey  de bu  aşının  2007 yılından  beri   Sağlık  Bakanlığımızın  ulusal aşı  programına alınmış  olmasıdır.Bu aşının  diğer  menenjit  mikroplarına  karşı  koruyucu  bir etkisi  yoktur.

Diğer  menenjit aşıları  için  aşağıdaki  linkleri  ziyaret edebilirsiniz.

Zatürre Aşısı (Pnömokok Aşısı)

Meninkok Aşısı (Menactra) Türkiye’ye Geldi

Aşağıdaki videoda Uzm.Dr. Anıl Yeşildal “Bebeklerde gaz  sancısı  ve  kusmalar” hakkında bilgi veriyor

Karma aşının yan etkileri:

Karma aşı yan  etki  açısından  yıllarca  en  çok  endişe  uyandıran aşı olmuştur. Çocukluk  çağı  aşılarında  ateş  ve  yapılan  bölgede  şişlik  yapma  olasılığı  en  yüksek  olan  aşı  karma  aşıydı. Ancak günümüzde uygulanan  5’li  karma  aşının içindeki  boğmaca aselüler dediğimiz  hücresiz  yapıda  üretildiğindenen  ateş-şişme  reaksiyonları çok  nadir hale  gelmiştir. Nadiren  reaksiyon  olursa  yine ağrı kesici-ateş  düşürücü ilaçlar  kullanılabilir.Daha  da  önemlisi bu  yeni  tip  aşılarla,  yüksek  ateşe  bağlı  havle  geçirme ihtimali  hiç  yoktur.(Diğer  aşı  ile  de  bu  olasılık  çok  düşüktü).

Karma aşı devlette ücretsiz mi?

2008  yılı  itibariyle  Sağlık  Bakanlığımız da ateş  yapmayan, içinde Hib menenjit  aşısı  da olan beşli  aşı  uygulamasına  geçmiştir. Artık aile sağlığı merkezlerinde de  bu 5’li  karma  aşılar  uygulanmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here