Eşim siklosporin kullanıyor, ben düşük yaptım, bunla ilgisi olabilir mi?

    Soru:

    Eşim siklosporin kullanıyor, ben düşük yaptım, bunla ilgisi olabilir mi?

    Op. Dr. Mustafa Sedat Bilecan Cevapladı:

    Bazı ilaçların sperm kalitesini bozabildiğini biliyoruz, ancak sperm kalitesinin bozuk olması gebelik oluşumuna mani olabilir, ama oluşmuş bir gebeliğin düşükle sonuçlanmasına neden olmaz. Kaldı ki siklosporin'in spermler üzerinde olumsuz bir etkisine rastlamadım, sağlıklı günler dilerim