Biopsi raporu yorumlama

    27.07.2017
    İğne biopsisi Makroskopik Bulgular: 1,4×0,1×0,1 cm boyutlarinda kahve renket 1 1 adet doku parçası 1p 1k H Mikroskopik Bulgular: Kesiylerin incelenmesinde bütün portal alanlarda orta-belirgin derecede lenfosit infiltrasyonu (portal inflamasyon skor:3) çok sayıda portal alanda portal alan parankim sınırının bozulduğu, orta şiddette lenfositlerin parankime doğru infiltre oldugu( güve yeniği nekrozu skor:2), 10’luk objektifte 2-4 odakta tek tek hepatositlerin lenfositlerce infiltre olduğu ( fokal litik nekroz skor:2) izlendi. Masson Trichrom boyamada borcok portal alana genişlemıs fibrozis (fibrozis skor:2) izlendi. Retikülin boyama ile retiküler çatının korunduğu izlendi. Demir, PAS boyamada özellik görülmedi. TANI: Kronik hepatit-karaciğer, biyopsi MODİFİYE KNODELL’E GÖRE -HAİ:7/18 -FİBROZİS STAGE:2/6 Hocam bu bilgilere bakarak yorumunuz ne olabilir hepatit b ileri seviyede mi? Bulaşıcı olup olmadıgı bu rapordan belli mi?

    Eski Uzman Cevapladı:

    Selamlar! Çok geçmiş olsun, acil şifalar.Sorunuz yanlışlıkla diş hekimliği kategorisine gelmiş! Sağlıcakla kalın!