Boğazdaki şişlik

    Tümay Akçay Sordu:

    Ben 30 yaşındayım nazofarenks hava kolonu açıktır farenks mukozası düzenli bilateral torus tubariuslar ve her iki lateral farengeal resen simetrik izlenmektedir nazofarenks posteriorunda 37*22 mm boyutlarında yer kaplayıcı lezyon saptanmiştır adenoid hipertrofi ile uyumludur. Dilin intrensek ve ekstrensek kasları ve ağız tabanı oluşumlarının morfolojisi ve sinyal yapısı normaldir. Her iki pterigopalatin_infratemporal fossalar, parafarengeal ve servikal yağlı planlar açıktır. Bilateral parotis submandibuler ve sublingual bezler homojen sinyal yoğunluğundan. Bilateral jugulodigastrik zincirinde en büyüğü sağda 1,5 solda da 2 cm boyuta ulaşan multiple lenf nodları izlenmiş olup yer yer konglomerasyon oluşturmaktadır. Submental alanda da lenf nodları mevcuttur. İnceleme bölgesine giren temporal kompartmanlar, paranazal sinüsler, servikal vertebral_paravertebral kemik ve kas grupları normal anatomik özellikleri ile karakterize olmuşlardır. Cevap verirseniz çok sevinirim teşhis nedir.?

    Op. Dr. Atilla Şengör Cevapladı:

    Geçmiş olsun, raporda geniz boşluğunuzda "geniz eti"ne benzeyen bir oluşumdan bahsediliyor. Ancak geniz etinin olağan koşullarda 16 yaşına kadar gerilediğini ve kaybolduğunu bilmelisiniz. Üstelik bu radyolojik bir bulgudur, yani teşhisin ne olduğu ancak endoskopik muayene ile bu oluşumu görerek ve şüphelenildiğinde bundan biyopsi alınması ve patolojik olarak incelenmesi ile belirlenebilir.