Vezikoüreteral Reflü (VUR) – Böbrek Reflüsü

Vezikoüreteral Reflü
Vezikoüreteral Reflü

İçindekiler

Vezikoüreteral reflü nedir?

Vezikoüreteral reflü (?) Ne kadar uzun ve karmaşık değil mi? Oysa açılımını verdiğimizde ilk olarak hiç olmazsa kelime anlamının anlaşılır olmasını sağlamak ,ardından makale ve şekillerle hastalığı açıklamak istiyoruz.

Vesica: Mesane, idrar kesesi

Üreter: Mesane böbrek arası idrar kanalları

Reflü: kaçak, akım

Yani vesikoüreteral reflüde (kısaca VUR), idrar böbreklerden yukarıdan aşağı inebildiği gibi, değişik derecelerde mesaneden yukarı da çıkabilmektedir / kaçmaktadır !

Vezikoüreteral reflü çeşitleri

BÖBREK VE İDRAR YOLLARININ ANATOMİSİNİ HATIRLAYALIM:

VUR, primer veya sekonder olabilir,

YANİ:

Primer VUR’de esas sorun üreterin mesaneye girdiği ve mesane kas tabakası altındaki kısa bölümdeki idrar kaçışını öneyen mekanizmanın yetersiz oluşudur. Tek veya iki taraflı (heriki üreterde de) olabilir. İki üreterde farklı  derecelerde olabilir.

Sekonder VUR’de, üreter mesane ilişkisinde bozukluk yoktur. Sorun, mesane sonrasındaki idrar yollarında darlık veya mesanenin sinirlerindeki anormallik vs sonucu, idrar boşalamamasıdır. Genelde 2 taraflı ve aynı derecededir.

VUR’de  mesanedeki bakteriler üst üriner sisteme kolaylıkla ulaşabilirler ve böbrek iltihabına neden olurlar. Tekrarlayan böbrek iltihapları ise böbrekte nedbeleşme nedeni olur. (Nedbe= Yara iyileşirken oluşan bağ dokusu.- ameliyat izinizi hatırlayın!). Bu da uzun vadede kronik böbrek yetmezliği, hipertansiyon vs ile sonuçlanır.

Vezikoüreteral reflüde genetik faktörlerin rolü

VUR’de genetik eğilim mevcuttur. VUR’lü çocukların kardeşlerinde de %35 olasılıkla VUR vardır.

Vezikoüreteral reflü belirtileri
Belirtiler, çocuğun yaşına ve enfeksiyonun idrar yollarındaki düzey ve ağırlığına göre değişir.

Örneğin yenidoğanda ateş, solukluk, emmeme, kilo alamama, huzursuzluk olur. Belirtiler süt çocuğunda da özgün değildir: bulantı, kusma, ateş, iştahsızlık, kilo alamama olur. Büyük çocukta ise belirtiler daha özgündür: Karın ağrısı, ateş, idrar yaparken yanma, idrar yapamama, idrar kaçırma, sık idrar yapma vs.

Vezikoüreteral reflü tanısı

Bir erkek çocuk 1 kez, kız çocuğu ise 2’den fazla idrar yolu enfeksiyonu geçirdiyse VCUG ile tanı konur.

VCUG (Voiding) nedir?

Voiding sisto ürografi kelimelerinin baş harflerinden oluşan bu film idrar yollarında geriye akımı en iyi gösteren yöntemdir. İdrar kültürü ile idrar yollarında enfeksiyon olmadığı saptandıktan hemen sonra mesaneye sonda ile  filmde mesane ve idrar yollarının görür olmasını sağlayan “radyoopak” ilaç verilir. Mesane ilaçlı sıvı ile şişirildikten sonra film çekilir. Sonda çıkarılır ve idrar yapma anında film tekrarlanır. Mesane boşaldıktan sonra tekrar film çekilerek mesanenin tam boşalıp boşalmadığı tespit edilir. Normalde mesane ilaçlı film ile şişirildiğinde ve idar yapma sırasında idrar akımı dışarı doğru olmalıdır. Ama VUR’de değişik derecelerde olmak üzere mesaneden yukarı, hatta böbreklere kadar idrar kaçağı olur. Voiding filmi ile ilgili daha  detaylı  bilgi  almak için  radyoloji  uzmanı  Erdem  Tonguç’un “Voiding-İlaçlı Böbrek Filmi” isimli  makalesini  okuyabilirsiniz.

Aşağıdaki videoda Uzm. Dr. Özlem Özsoy Yolcu “İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri” hakkında bilgi veriyor.

Vezikoüreteral reflü derecelendirmesi

En sık kullanılan dereceleme yöntemi, VCUG denen ilaçlı mesane filmi ile kaçağın boyutlarına göre yapılan uluslararası sınıflamadır. Reflü derecesi 1’den 5’e kadar numaralanır. 1. derece VUR en hafifidir ve idrar böbreklere kadar çıkamaz. 5. derece VUR’de ise kaçak böbreklerde şişme ve şekil bozukluğuna kadar ilerlemiştir.

Vezikoüreteral reflü tedavisi

Tedavide 3 hususa dikkat edilir.

1-Mevcut enfeksiyonun tedavisi

2-Yinelemelerin önlenmesine yönelik koruyucu tedavi:1-2 yıl boyunca günde 1 kez koruyucu antibiyotik kullanımı
3-Ameliyat: 4 veya 5. derece VUR’de kaçak nedenine yönelik cerrahi müdahale.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here