3-6 Yaş Çocukta Sanat Eğitimi

3-6 Yaş Çocukta Sanat Eğitimi
3-6 Yaş Çocukta Sanat Eğitimi

Sanat eğitiminin çocuğun tüm gelişim alanlarına çok önemli katkıları bulunmaktadır. Gelişim alanlarını tek tek ele aldığımızda sanat eğitimi;

 Fiziksel Gelişim;

• Büyük-küçük kas motor koordinasyonunun gelişimine,

• El-göz koordinasyonunun gelişiminin desteklenmesine (Görsel-Motor beceriler)

Bilişsel Gelişim;

• Kavram öğrenme (Renk, şekil, boyut ve dokunmayla ilgili özellikler),

• Zıt kavramlar (Uzun-kısa, büyük-küçük, yumuşak-sert gibi),

• Matematikle ilgili beceriler (sınıflama, sayma, korunum, eşleştirme gibi),

• Problem çözmeye yönelik, becerilerin gelişiminin desteklenmesi,

• Estetik ve Artistik becerilerin gelişimi, (Görsel algı-Görsel ayırt etme)

Dil Gelişimi;

• Alıcı ve ifade edici dil gelişiminin geliştirilmesine, desteklenmesine,

• Sanatla ilgili kavramların adlandırılabilmesine,

Sosyal Gelişimi;

• Paylaşma,

• İşbirliği kurma,

• Birlikte plan yapma,

• Sözel iletişim kurma,

• Gruba uyum sağlama gibi becerilerin geliştirilmesine ve desteklenmesine,

 Duygusal Gelişimi;

• Kendi duygularını fark edebilmesine ve ifade edebilmesine,

• Öz saygının gelişimine, ı

• Yeterli olma ve güven duygusunun gelişimine yardımcı olmaktadır

Sanat çocuğun; kendi duygularını, düşüncelerini, algılayışını, fantezilerini, rüyalarını, kaygılarını, sürprizlerini, problemlerini, korkularını, üzüntülerini, heyecanlarını, merak ettiklerini, kızgınlığını, neşesini ve nefretini içermelidir Çocuğun;

  • Kendi çevresini fark edebilmesine,
  • Esnek bir kişilik geliştirebilmesine,
  • Hayal gücünü kullanabilmesine ve yaratıcılığını geliştirebilmesine,
  • Yenilikler yapabilmesine,
  • Yeni durumlara uyum sağlayabilmesine,
  • Hoşlandığı ve hoşlanmadığı bazı durumları tanımlayabilmesine
  • Kendini ifade edebilmeyi öğrenmesine,
  • Kendine olan güveninin artmasında etkin rol oynayacaktır

 Kişilik büyük ölçüde okul öncesi yaşlarda oluşur. Kişilik kavramı ise bir insanı nesnel ve öznel yanlarıyla diğerlerinden farklı kılan duygu, düşünce, tutum ve davranış özelliklerinin tümü olarak tanımlanır.

“Bugün çağdaş toplumların ilk özelliği, bu toplumlarda insanların bireyselleşmesine çok önem verilmesidir. Çünkü toplumda bir varlık olarak kendi çabalarıyla var olacaktır. Sanat eğitimi; yalnızca duyguların ve becerilerin eğitimi olmayıp; yaratıcılık temeline dayandığından daha çok zihinsel bir eğitimdir. Bu süreçte akıl ve duygu eşit kullanılmaktadır. Bazen kişilik özelliklerine göre biri diğerinin önüne de geçebilir.

Sanat, çocuğa bir yaşantı vermektedir. Herhangi bir olay gerçekten yaşanırsa bilince işler. Yaratıcılığın geliştirilmesi tüm sanat etkinliklerinin temel çıkış noktasıdır. Yaratıcılık günümüz toplumlarının en çok değer verdikleri insanca bir özellik olmanın yanı sıra, “toplumlar arası yarışta sonucu belirleyecek en önemli zihinsel öğe” olarak da somutlaşmıştır.

Yaşadığımız yüzyılın yarışma ortamında toplumsal gelişmişlik açısından öne çıkan uluslar, kendi insanları arasından yaratıcı gücü olanları seçmesini, eğitmesini ve desteklemesini en iyi bilen uluslardır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here