AB ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

erkek bebek isimleri
erkek bebek isimleri

İçindekiler

Erkek Bebek İsimleri

Doktoramcam.com  ekibi  olarak  en  güzel  A harfi ile başlayan Erkek bebek isimleri ni sizler için derledik.

A harfi ile başlayan Erkek İsimleri

ABAY : Sezgi, anlayış, dikkat
ABBAS : Sert, çatık kaşlı veya Aslan
ABDULLAH : Allah’ın adamı- Allah’a ait olan, onun yolundan giden kişi
ABİDİN : Dua eden / Duacı
ACAR : Becerikli, yetenekli
ACARALP : Cesur, yiğit kişi
ACARSOY : Yiğit, güçlü soy
ACUN : Dünya,varlık
ADEM : Allah’ın yarattığı ilk insan / Adam
ADİL : Adaletli / Hakça davranan
ADNAN : Eski Türk isimlerinden / İki gökyüzü, iki cennet anlamında
AFFAN : Kendini kötülüklerden uzak tutan
AGAH : Bilgili / Bilen / Haberli / Uyanık
AHMET : Övülmeye değer/ Beğenilmiş / Allah’a şükreden /
AKAD : Soyluluk, Onurlu bir kişiliğe sahip olmak
AKAY : Beyaz ay,dolunay
AKEL : Dürüst,güvenilir
AKGÜN : Mutlu,sevinçli gün
AKIN : Hızlı bir biçimde düşmana yapılan saldırı
AKİF : Dünya işlerinden uzaklaşıp, ibadet için Allah’a yönelen

A harfi ile başlayan Erkek İsimleri devam

AKİL : Akıllı , Rüştünü kanıtlama konumuna gelmiş , yaptıklarının farkında olan
AKTAÇ : Beyaz taç,gelin tacı
AKTAN : Aydınlık gece
AKTUĞ : Değerli, önemli
ALAADDİN : Din uğruna çalışan
ALDEMİR : Ateşte kıpkırmızı hale getirilen demir Al-Demir
ALİ : Yüce, yüksek, şanlı, onurlu kimse
ALİCAN : Cana yakın, içtenlikli, candan, sıcakkanlı, girişken
ALİM : Bilim adamı, bilgin ilim bilen, ilimle uğraşan kimse
ALİŞAN : Şanı şerefi en yüksek olan
ALKAN : Kızıl kan
ALKIN : Sevdalı,aşık
ALP : Kahraman,cesur,savaşçı
ALPAR : Yiğit,cesur
ALPASLAN : Aslan gibi cesur,savaşçı beyi
ALPAY : Cesur,yiğit
ALPER : Alp + Er Cesur erkek Soylu erkek anlamında
ALPHAN : Yiğit,hükümdar
ALPTEKİN : Alp+ Tekin Soylu prens, güvenilir ve soylu

A harfi ile başlayan Erkek İsimleri devam

ALTAN : Al + Tan Kırmızı + şafak, güneşin şafaktaki kırmızı rengi
ALTAY : Yüksek orman anlamında. Orta Asya’da bir sıradağ
ALTUĞ : Al+Tuğ Kırmızı + Tuğ değerli taşlarla süslü tuğ
ANDAÇ : Armağan,hediye
ANIL : Ölçülü davranan, hoşa giden kimse
ARAL : Takımada,sıradağlar.
ARAS : Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı
ARAT : Yürekli, cesur
ARCAN : Saf,temiz
ARDA : Halef, ardından gelen
AREL : Temiz,dürüst
ARGÜN : Temiz gün, günlük güneşlik, yaşama sevinci veren gün
ARIKAN : Temiz soy
ARIN : Temiz,saf – Alın
ARİF : Anlayışlı,tanınmış,meşhur,bilgi sahibi
ARKAN : Temiz kandan gelen – Üstün,galip
ARMAĞAN : Hediye,ödül
ARMAN : Hasret,özlem – Sıkıntı
ARSLAN : Yırtıcı,güçlü,yiğit
ARTAÇ : Ar+ Taç Utanma duygusunu baş tacı eden
ASIM : Temiz, namuslu, sağlam karakterli
ASİL : Soylu, soylu bir aileden gelen,seçkin insan
ASLAN : Türklerin, güçlü insan tanımlarında genellikle seçtikleri ormanlar kralı
ASRIN : Bu asıra ait, bu devire uygun
ASUTAY : Hırçın tay
AŞKIN : Benzerlerinden daha üstün – Coşkun

A harfi ile başlayan Erkek İsimleri devam

ATA : Baba, ced, Ecdat, Büyükbaba, Bilge
ATABEK : Şehzade eğitmeni – Devlet yetkilisi
ATABEY : Selçuklularda şehzadeleri eğitmekle görevli kişilere verilen ünvan
ATACAN : Hoşgörülü,babacan
ATAHAN : Han soyundan gelen, soylu yiğit
ATAK : Canlı,girişken-Cömert-Nişancı
ATAKAN : Atasının kanını taşıyan, atasının kanından gelen gücü barındıran
ATALAY : Ünlü,şöhretli
ATAMAN : Ata kişi, önder
ATANUR : Atasından aldığı nuru taşıyan
ATASOY : Ataların soyundan gelen
ATAY : Herkesçe bilinen, tanınmış, ünlü
ATEŞ : Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması
ATIF : Eğilimli, birine şefkatle eğilen, sevgi duyan / Bir şeye yönlendirilen
ATIL : İleri hamle yap, anlamında Atıl, atılmak
ATILAY : Kolaylıkla ileri atılabilen, cesur kimse, Atalay
ATALAY : Kolaylıkla ileri atılabilen, cesur kimse, Atılay
ATILGAN : Engelleri aşan – Korkusu olmayan
ATINÇ : Atılgan / Atak
ATİLLA : Hunların “Tanrının Kırbacı” denilen büyük hükümdarı / Attila
ATLIHAN : At + Han kelimelerinden, İyi ata binen yiğit Han
AVNİ : Yardım etmek, yardımda bulunmak, yardımla ilgili

A harfi ile başlayan Erkek İsimleri devam

AYBAR : Gösterişli,heybetli
AYBARS : Ay ve Pars kelimelerinden, Ay gibi güzel, pars gibi yırtıcı
AYBERK : Sağlam kişilik- Ayın parlaklığıAYDEMİR : Ay gibi ışıklı,temiz,demir gibi güçlü
AYDIN : Beyni çağdaş düşüncelerle aydıınlanmış, bilgili kişi
AYGÜN : Ay gibi parlak ve ışıklı güzel gün
AYHAN : Ay gibi güzel yüzlü hakan Ay +Han
AYKAN : Kanı ay gibi parlak ve temiz Ay Kanlı
AYKUT : Kutlu ay, armağan, ödül
AYTAÇ : Başında ay gibi ışıklı taç bulunan Ay + Taç
AYTEK : Ay gibi
AYTEKİN : Tek ay, uğur getiren ay
AYTUNÇ : Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam
AYYÜCE : Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er
AZER : Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer’den..
AZİM : Bir şeyler yapmak için kararlı kişi, Azmeden, Azimli
AZİZ : Onur sahibi yüce, Saygıdeğer, Manevi gücü çok üstün
AZMİ : Kemikli, kemikle ilgili / Azim sahibi

B harfi ile başlayan Erkek İsimleri

BABÜR : Hindistan’da yaşayan bir tür kaplan/Babür imparatorluğunun kurucusu Babürşah’tan
BAHA : Değer fiyat, kıymatinin karşılığı, Ederi
BAHADIR : Yiğit , kahraman, atak, gözünü daldan budaktan esirgemeyen
BAHATTİN : Dinin değerlisi,güzelliği
BAHİR : Deniz-Belli, açık-Işıklı,parlak
BAHRİ : Denizle ilgili, denizci, denizin gücü, sonsuzluğu
BAHTİYAR : Mutlu, talihli, Hayatından memnunolan
BAKİ : Süreklilik sahibi, sonsuza kadar kalan, sonsuz, sonu olmayan
BALA : Küçük çocuk, Yavru, Korunması gereken
BALABAN : Bir tür yırtıcı kuş. İri cins birtür Doğan (kuş)
BALER : Tatlı dilli, cana yakın
BARAN : Yağmur mevsimi
BARANSEL : Güce, kuvvete ait. Güçsel.
BARBAROS : Kırmızı sakal. Asıl adı Hızır olan Türk amiraline Avrupalıların taktığı ad.
BARIN : Bütün,tüm – Güç kuvvet
BARIŞ : Uzlaşma.

B harfi ile başlayan Erkek İsimleri devam

BARKAN : Çölde oluşan küçük kum kitlesi
BARKIN : Gezgin, Seyyah, Sürekli gezipdolaşan
BARLAS : Kahraman
BARS : Kaplan benzeri yırtıcı hayvan
BARTU : En eski Türk hanlarından birinin adı
BASRİ : Gören, görme ile ilgili, görebilmek
BAŞAR : Başarılı ol anlamında
BAŞER : Başta gelen
BATI : Güneşin battığı yön
BATIHAN : Batı’nın hükümdarı, hanı
BATIKAN : Batı+ Khan Batının Hanı ya da Batının Kanı anlamında
BATIRAY : Ay gibi yiğit
BATTAL : Kahraman. Oldukça iri yapılı, Alışılmışın dışında büyük
BATU : Güçlü Kuvvetli
BATUHAN : Güçlü Kuvvetli Han. Altınordu devletinin kurucusu Batuhan.
BATUR : Korkusuz, yiğit.
BATURALP : Yiğitler yiğidi
BAYAR : Büyük, ulu yüce.
BAYBARS : Eski Türklerin beslediği kaplan
BAYBORA : Fırtına
BAYCAN : Zengin
BAYEZİT : BEYAZIT. Birçok Osmanlı şehzadesinin ortak adı.
BAYHAN : Zengin ve güçlü
BAYKAL : Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl
BAYRAKTAR : Bayrak taşıyan.
BAYRAM : Ulusca kutlanılan, Kutsal ve önemli günler.
BAYSAL : Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz.
BAYÜLKEN : Göğün 16.katında oturan barış tanrısı

B harfi ile başlayan Erkek İsimleri devam

BEDİR : Ayın ondördü. Dolunay. Ay.
BEDİRHAN : Ay+ Han gibi Bedir + Han
BEDRETTİN : Ayın ondördü gibi ışık saçan, temiz ve yüce
BEDRİ : Ay gibi, aya benzeyen, Aya ait
BEHÇET : Sevinç, güzellik, güler yüzlülük.
BEHİÇ : Şen. Güleryüzlü, Neşeli.
BEHLÜL : Hayır sahibi – Daima gülen
BEHRAM : Merih Yıldızı.
BEHZAT : Doğuştan iyi, soylu kişi
BEKİ/BEKRİ : El değmemiş, Bakir, Tertemiz, bozulmamış.
BEKİR : Yeni doğmuş, bakir
BEKTAŞ : Saygın, aziz, denk, eşit.
BERAT : İzinli, müsaadeli olmak / Diploma
BERHAN : Han soyundan, Hanla ilgili, han üzerine.. (Han=Hakan)
BERK : Sağlam güçlü, dayanıklı
BERKAN : Parlama – Kıvırcık kuzu postu
BERKANT : Sağlam Yemin . Berk + Ant.
BERKAY : Sağlam yapılı ve ayışığı gibi parlak olan. Ay ışığı, Güçlü ay
BERKE : Cengiz Han’ın torununun adı. Değnek, sopa, kamçı anlamında da kullanılır
BERMAL : Birşeyler yapmakla ilgili, yapan, ortaya çıkaran, becerikli
BESİM : Güler yüzlü

B harfi ile başlayan Erkek İsimleri devam

BİLAL : İlk ezanı okuyan Bilal-i Habeşi’nin adından..
BİLGE : Derin bilgi sahibi
BİLGEHAN : Göktürk hakanı
BİLGİN : Bilgi sahibi. Alim
BİRANT : Tek yemin. Özelliği olan yemin
BİRCAN : Tek, eşsiz
BİRKAN : Soylu
BİROL : Tek ol, anlamında . Bir + Ol
BOĞAÇ : Bir Dedekorkut kahramanı
BOĞAÇHAN : İnanılmaz derecede güçlü , insanüstü gücü olan
BORA : BORAN. Ardından yağış getiren şiddetli rüzgar.
BOZKURT : Türklerin Orta asyadan çıkışında yol gösterdiğine inanılan efsanevi kurt
BUĞRA : Erkek deve
BUĞRAHAN : Müslüman Türk Hakanlardan Saltuk Buğrahan.
BULUT : Bildiğimiz bulut. (Havada bulut sen bunu unut gibi)(!)
BUMİN : Baykuş, Puhu kuşu.
BURAK : Hz. Muhammed’in Miraç’ta bindiği efsanevi ata verilen isim.
BURÇ : Kale, hisar çıkıntısı – Güneş sistemi – sarp yamaç
BURÇAK : Baklagillerden bir bitki
BURÇİN : Dişi geyik.
BURHAN : Delil, kanıt.
BURHANETTİN : Dinin kanıtı, dinin delili, isbatı
BÜLENT : Yüksek, uzun, erişilmesi zor, yüce
BÜNYAMİN : Hz. Yakup’un oğlu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here