Hepatit B Taşıyıcı Anne Bebekleri (HBsAg+)

Liver Infection with hepatitis viruses

Karaciğerde enfeksiyon oluşturan hepatit B (HBV) akut olarak seyredebildiği gibi ciddi problem oluşturan kronik enfeksiyona da dönüşebilir. Hepatit B geçiren vakaların %5 ‘i taşıyıcı olmaktadır. Taşıyıcılar enfeksiyonun yayılmasında önemli rol oynarlar. Enfeksiyon bu virüsü taşıyan bireylerin kan ve vücut sıvıları ile bulaşmaktadır.
Bulaşım;

 • Cinsel temas
 • Aynı iğne ve kesici aletlerin kullanılması
 • Taşıyıcı olan anneden bebeğe geçiş şeklinde olmaktadır.

Erişkin yaş grubunda vakaların %2-3-6 da kronikleşme görülürken bebeklik döneminde enfekte olan vakaların %90   kronikleşme göstermektedir.

Erken yaşta geçirilen enfeksiyonda kronikleşmenin yüksek olması bu konunun önemini gündeme getirmektedir.

Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) pozitif annelerin bebeklerini enfekte etme riski yüksektir. Anneden bebeğe geçişte risk faktörleri iki grupta incelenir.

Hepatit B – Viral Faktörler

 • Antijen (HBeAg)  pozitifliği
 • Hepatit B virüs DNA düzeyi önemlidir.

HBV DNA düzeyinin yüksek ve   e antijen düzeyi pozitif annelerin bebekleri %80-90 enfekte olmakta  ve enfekte olan bebeklerin %90 ‘nı  HBsAg  pozitif kronik taşıyıcı olmaktadır.

Anneye Ait Faktörler

 • Plasental ve
 • Genetik faktörlerdir.

Enfeksiyonun  esas olarak gebeliğin son  aylarında  veya doğum esnasında bebeğe geçiş göstermektedir. Anne karnında bulaşım nadiren görülmektedir.

 Perinatal dönemindeki bu geçişi önlemek için ;

 • Gebelerin ilk doktor kontrollerinde HBs antijeninin  test edilmesi gerekir.
 • Antijen pozitif olan gebelerde HBV DNA düzeyleri incelenmelidir.
 • HBV DNA >200.000 İU/m/  ise  anneye antiviral tedavi başlanmalıdır. Antiviral tedaviye alınan gebeler yakından takip edilmelidir.

Doğumu takiben bebek seroloji yönünden incelenmelidir. Bu vakalarda Hepatit B immunoglobulin (HBIG) ve hepatit B aşısının birlikte uygulanması   önerilir.

HBsAg   pozitif anne çocukları için aşağıdaki şemanın uygulanması tavsiye edilmektedir.

 1. Antijen pozitif anneden doğan çocuklara doğumu takip eden ilk saatlerde 0,5 ml HBIG i.m. verilmelidir.
 2. Doğumda veya ilk hafta içinde 0,5 ml (10 ug) hepatit B aşısı yapılmalı. İlk dozdan bir ay sonra ikinci doz verilmelidir.

Üçüncü doz altı aylıkken uygulanır.

 1. 2 kg düşük doğum ağırlıklı bebeklerde  bağışıklık yanıtının  yetersizliğinden  önerilen aşı dozu 4 ‘tür.
 • Birinci doz doğumda HBIG ile birlikte verilir.
 • İkinci doz bir aylık
 • Üçüncü doz iki veya üçüncü ay
 • Dördüncü doz altı aylık verilir.

HBs Antijeni pozitif  anne  bebekleri  9 ile 12 aylık olunca kan incelemesi yapılarak durumları değerlendirilmelidir.

 • HBs antijen negatif

HBs antikor düzeyi > 10 mlu/ml ise ilave bir yaklaşım gerekmez.

 • HBs antijen negatif

HBs antikor düzeyi < 10 mlu / ml ise tek doz hepatit B aşısı yapılır ve 1- 2 ay sonra antikor düzeyi istenir. Tekrarlanan antikor  düzeyi yetersizse iki doz daha  hepatit B aşısı uygulanır.

HBs antijeni  pozitif anneden doğan ve profilaksi  uygulanan bebeklere anne sütü doğumdan sonra hemen başlanmalıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here