Beta Hemolitik Streptokok Taşıyıcılığı

Beta Hemolitik Streptokok Taşıyıcılığı
Beta Hemolitik Streptokok Taşıyıcılığı

İçindekiler

A Grubu Beta Hemolitik Streptokok Taşıyıcılığı

Beta Mikrobu Taşıyıcılığı

        Bu konuya başlarken beta mikrobunun virüs değil bakteri olduğunu hatırlatmak isterim. “Beta virüsüne dikkat” başlığı ile verilen  bilgiler gerçekçi değildir.
A  grubu Beta hemolitik streptokok  (GAS) bir bakteri olup çocuklarda en sık rastlanılan enfeksiyonlardan biri olan ve halk arasında bademcik iltihabı olarak tanımlanan  klinik tablolara yol açmaktadır. Beta  mikrobunun  neden olduğu bademcik enfeksiyonunun tanımı önemlidir. Klinik ve laboratuvar olarak tanımlanan streptokok enfeksiyonunda uygun antibiyotik tedavisi başlanmalıdır.  Tanı  konulmayan  ve uygun antibiyotik  tedavisi uygulanmayan  hastalarda ise ciddi komplikasyonlar görülebilmektedir.

Beta Taşıyıcılığı Nedir? Nasıl Oluşur?

Grup A  stretokok ve kısaca Beta enfeksiyonu  sonrası bazı vakalarda taşıyıcılık görülmektedir. Günümüzde halen gizemeni koruyan bu konuda yanıtlanması gereken sorular  mevcuttur.

Beta  mikrobunun bulaşması solunum yolu salgıları ile oluşur. GAS  boğaz enfeksiyonu geçiren hastalıklarda bulaştırıcılık  akut dönemde yüksektir. Tanı konulmayan  veya uygun antibiyotik tedavisi  uygulanmayan hastalarda bulaştırıcılık devam etmektedir. Bu vakalarda taşıyıcılık gelişebilir. Tedavi önerilen fakat bu tedaviyi  düzenli olarak uygulanmayan hastalarda taşıyıcı olabilir.

Tekrarlayan GAS  enfeksiyonu geçiren çocukların taşıyıcı olup olmadığı sorgulanmalıdır. Etkili bir antibiyotik tedavisinden  kısa bir süre sonra boğaz kültürü  tekrarlanmalıdır. Klinik şikayeti olmayan bir çocukta  boğaz kültüründe üreme saptanırsa taşıyıcılığın olabileceği düşünülebilir.

Taşıyıcı olarak tanımladığımız  çocuklarda  boğaz kültüründe  GAS  üremekte  buna karşın  hiçbir klinik şikayet  ve bulgunun olmaması dikkat çekicidir. Bu tablonun karıştığı diğer bir  durumda taşıyıcı olan çocuklarda viral enfeksiyon sırasında boğaz kültürün pozitif olmasıdır. Viral enfeksiyon klinik bulguları boğaz kültüründe üreyen streptokokla birleştirildiğinde  vaka yanlışlıkla GAS enfeksiyonu olarak yorumlanabilir.

Beta Mikrobu Taşıyıcılığı Hakkında

 • Taşıyıcılık aylarca sürebilir.
 • Taşıyıcılık okul çocuklarında görülür ve yaşla birlikte taşıyıcılığın görülmesi artar.
 • Sağlıklı çocuklarda taşıyıcılık görülme sıklığı %15-20 oranındadır.
 • Taşıyıcılık süresi değişir. Aylarca sürebilir. Bu süre 11 haftadan 127 haftaya kadar uzayabilir.
 • Taşıyıcılarda herhangi bir klinik bulgu yoktur.
 • Taşıyıcı olarak tanımladığımız vakalarda GAS  antijenine  karşı bağışlılık gelişmez ( çocuklardan alınan serolojik testler negatiftir).
 • Taşıyıcı olduğu tanımlanan vakalarda takip edilmelidir.
 • GAS taşıyıcılığın  viral enfeksiyonlarda görülen taşıyıcıklıktan farklı olduğu
 • Taşıyıcılarda antibiyotik tedavisi konusunda tam bir fikir birliği yoktur. Antibiyotik tedavisini öneren çalışmalara  karşın her vakada antibiyotik  verilmesinin gerekliği olmadığını ancak özel durumlarda antibiyotik  verilmesinin  uygun olacağı bildiren çalışmalarda mevcuttur.
 • Taşıyıcılarda antibiyotik tedavisi gereken vakalarda önerilmelidir.Geleneksel antibiotik tedavisine yanıt olamayacağı için alternatif tedaviler uygulanabilir. Bu tedaviler ;
 • Azitromisin 5 gün
 • Klindamisin 10 gün
 • Amoksisilin + Klavulanat  10 gün
 • Penisilin + Rifampisin 4 gün olarak planlanabilir.
 • Uzun süreli taşıyıcılık GAS ile yeniden karşılaşıldığında
 • Taşıyıcılarda komplikasyon görülme sıklığı azdır.
 • Antibiyotik tedavisinde yanıt vermeyen taşıyıcılarda tedavi tekrar verilmesi önerilebilir mi? Bu sorunun yanıtı tam olarak bilinmemektedir.

Sonuç olarak beta mikrobu taşıyıcılarını tanımlarken hastalarda viral enfeksiyon olmadığına dikkat etmek gerekir. Viral enfeksiyonu olan taşıyıcılarda boğaz kültüründe üreyen streptokokun  hastalık olarak tanımlanması bir yanılgıdır ve bu vakalarda gereksiz antibiyotik uygulanmaktadır. Taşıyıcılıkta bulaştırıcılık oranı ve komplikasyon  riskini  düşük olduğu hatırda tutulmalıdır.

Aşağıdaki videolarda Op.Dr. Volkan Kahya, “Bademcik Enfeksiyonu” , “Geniz Eti İltihabı” ve çeşitli KBB konularıyla ilgili bilgiler veriyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here