Çocuklarda Dil Gelişimi

Ülkemizde ilkokula giden çocukların % 10’unda konuşma kusuru vardır. Konuşamayan çocuk, düşüncelerini ve duygularını anlatamadığından ve biz çocuğu anlayamadığımızdan huysuz, kızgın ve sıkıntılı olur.