Çocuklarda Zatürre: Mikoplazma Pnömonisi

Çocuklarda Kronik Öksürük
Çocuklarda Kronik Öksürük

Mikoplazma pnömoni solunum sistemini etkileyerek zatürreye  yol açan bir bakteridir. Mikoplazmanın neden olduğu zatürre büyük çocuk ve genç erişkinleri etkilemektedir. Üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olan mikoplazmalar  çoğu kez diğer solunum yolu  enfeksiyonuna benzer bulgular verir. İnatçı öksürük vakalarında öncelikle mikoplazma enfeksiyonu düşünülmelidir.
M.Pnömoni  alt solunum yollarını etkilediği zaman oluşan tablo akciğer enfeksiyonu : zatürredir. Atipik  pnömoni  olarak tanımlanan bu tabloda  bulguların  özgül olmayışı tanının atlanması  veya gecikmesine neden olmaktadır.

M.Pnömoni  damlacık enfeksiyonu yoluyla bulaşır hasta bireyler aksırık ve öksürük ile bakteriyi  yayarlar.

M.Pnömoni bakteri ile enfekte olan bireylerde belirtiler hemen  gelişmez uzun kuluçka dönemi  sonrası klinik tablo gelişir. Kuluçka süresi 1-4 haftadır  ve genellikle ev halkının  enfekte olduğu  görülür. Okul , yurt, bakım  evleri  ve  kışlalarda salgınlara neden olur. Hastalık dünyanın her bölgesinde ve tüm mevsimlerde görülür. Dört ile sekiz yılda bir salgınlara neden olabilir. Klinik tablo yaşla birlikte değişiklik gösterir  özellikle okul çağı çocukları ve genç erişkinlerde   zatürrenin önemli bir nedenini oluştururken beş yaşından küçük çocuklarda zatürrenin nadir bir nedenidir. Çocuklarda görülen zatürrenin % 20-30 ‘la neden  mikoplazma  pnömonidir. Görülme sıklığı yaş büyüdükçe artış gösterir.

Klinik belirtiler

 • Öksürük
 • Ateş
 • Boğaz ağrısı
 • İştahsızlık
 • Baş ağrısı

Başlangıçta kuru olan öksürük hastalık  ilerledikçe balgamlı öksürük  şekline dönüşür. Klinik bulgularda değişkenlik görülür. Bu belirtiler diğer solunum yolu enfeksiyonlarında  görülürse de mikoplazma enfeksiyonunda kronik  öksürüğün oluşu tipiktir.  Bazen klinik tabloya döküntülerde iştirak eder.

Hastanın genel  durumunda bozulma görülmez. Dinleme bulgularında özellikle yoktur ve çoğu kez ciddi bir zatürre  tablosu düşünülmezken radyolojik  bulgularda belirgin değişiklikler  görülür.Ciddi vakalarda  göğüs ağrısı ve solunum zorluğu tabloya iştirak eder. Hırıltıya neden  olur ve bakteri astımlı hastalarda tablonun şiddetlenmesine yol açmaktadır.

Radyolojik bulgular ;

 • Lober tutulum
 • Hilus adenopati
 • Plevrada sıvı birikmesi görülebilir. Hekimi telaşlandıran bu görüntülerin sadece mikoplazmaya özgül olmadığı  birçok nedenin bu tabloya yol açabileceği

Çocuklarda Zatürre Tanısı

Laboratuvar incelemeleri yapılır.

 • Balgam
 • Solunum yolu sıvıları (Bronkoalveolar lavaj, Endotrakeal aspırat)
 • Nasofarenks sürüntüsünden mikoplazma  tanımlanmaya çalışılır.

Serolojik  inceleme hastalığın başlangıcında  ve iyileşme döneminde alınır. Bu süre genellikle 3-6 haftadır. M.Pnömoni  * lg    *lg  G  antikorları  hastalığın başlangıcında ve  iyileşme  döneminde  değerlendirilir.Mikoplazma pnömoni vakalarda kültür rutin olarak önerilmez. Serolojik inceleme tercih edilir.

Çocuklarda Zatürre Tedavisi

Mikoplazma  pnömonisi kendi kendini sınırlayan bir enfeksiyondur. Hafif vakalarda spesifik tedaviye  gereksinim olmayabilir.

Ciddi vakalarda antibiotik tedavisi önerilir.

Azitromisin kg / 10 mg  1 gün , takiben  kg/ 5mg  2-5 gün

Klaritromisin  kg/ 15 mg 10 gün

Eritromisin kg / 20-50 mg 10-14 gün verilebilir.

Mikoplazmaların hücre duvarı yoktur. Penisilin ve sefalosporin gibi hücre duvarına etkili tedavide önerilmez.

Mikoplazma bağışıklık sistemine etkisi önemlidir. Ciddi vakaları da kortikosteroid ve intravenöz immunoglobulin tedavisi uygulanabilir.

Aşağıdaki videoda Prof. Dr. Mustafa Bakır, “Boğmaca Hastalığı” hakkında bilgi veriyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here