HIİ ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

erkek bebek isimleri
erkek bebek isimleri

Doktoramcam.com ekibi olarak en güzel H, I ve İ harfi ile başlayan Erkek bebek isimlerini sizler için derledik.

H Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

HABİB : Sevgili, dost
HACI : Hicaz’a gidip hac törenine katılan
HAFIZ : Ezberleyen/ Özellikle Kuran-ı Kerimi ezbere okuyan
HAKAN : Büyük Han, Hanlar hanı (Hükümdar anlamına=Han)
HAKKI : Doğrulukla, adaletle ilgili
HALDUN : Kalp, yürek / Yüreklilik
HALİL : İçten, dost çok yakın arkadaş
HALİM : Yumuşak huylu, sakin yaradılışlı
HALİS : Saf katkısız duru
HALİT : Süregelen, sürekli, geç yaşlanan
HALUK : Herkesle iyi geçinen iyi ahlaklı
HAMDİ : Hamd eden, şükreden / Tanrı ileilgili
HAMDULLAH : Allah’ın övgüsü
HAMİ : Koruyan, arka çıkan, koruyucu
HAMİT : Övgüye değer
HAMZA : Aslan
HANEFİ : Tanrı’nın birliğine iman eden
HARUN : Huysuz at / Postacı / İnatçı
HASAN : Güzellik, iyi davranma, iyilik
HASİP : HASBİ. Kişisel değeri olan, ünlü bir soydan gelen
HASRET : Özlem
HAŞİM : Ezen, kıran, parçalayan
HAŞMET : İhtişam, büyüklük, görkemlilik
HATAY : İl adı Antakya olan kentimizin adı
HATEM : HATEMİ. Sonuncu en son olan / Mühürcü
HAYATİ : Yaşamsal, yaşamla ilgili önemli olan

H Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri devam

HAYDAR : Aslan / Çok cesur
HAYRETTİN : Hayır eden, hayır sahibi
HAYRİ : Hayırla, iyilikle ilgili
HAYRULLAH : Allah’ın hayırlı ettiği
HAZAR : Barış / Bir yerde oturma hali
HAZIM : Hezimete uğratan
HEYBET : Korku ve saygı uyandıran görünüş
HIFZI : Saklamak, korumak, hafızaya almak
HINCAL : Öc al, intikam al anlamında
HIZIR : Darda kalanların yardımına koşan
HİCRİ : Göç eden / Hicrete ait, hicretle ilgili
HİDAYET : Doğru yolu arama / Yol gösterme
HİKMET : Felsefe, gizli, bilinmeyen güç
HİLMİ : Yumuşak huylu, sabırl
HİMMET : Çalışma, çaba
HİRAM : Yürüme, gezinme
HİŞAM : Eski bir Endülüs hükümdarının adı
HULKİ : İyi ahlaklı iyi huylu
HULUSİ : Saflık, doğruluk, içtenlik
HURŞİT : Güneş
HÜDAVERDİ : Allah verdi, çocuk özlemi çeken ailelerin ilk çocuklarına verdikleri ad
HÜRAY : Ay gibi özgür
HÜRKAN : Özgür soydan gelen
HÜSAM : Keskin kılıç
HÜSAMETTİN : Dinin keskin kılıcı
HÜSEYİN : Ruh ve madde güzelliği
HÜSMEN : Hüseyin
HÜSNÜ : Güzellikle ilgili, güzelliğe ait
HÜSREV : Büyük padişah, hükümdar

I Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

ILDIR : Parıltı, parlayış – Alacakaranlık
ILDIZ : Yıldız – Gündönümünden 10 gün öncesi
ILGAR : Çabuk, hızlı – Hücüm, akın – Havanın açık olması – Öfke
ILGAZ : Atın dört nala koşması – Akın, hücum – Çankırı’nın merkez ilçesi – Bir dağ
IŞIK : Cisimleri görmemizi sağlayan fiziksel erke
IŞIKHAN : Işıklı han
IŞIN : Bir ışık kaynağından çıkan ışık çizgisi
IŞITAN : Aydınlatan, ışık veren
ITRİ : Korkuya ait

İ Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

İBRAHİM : İbranice’de hakların babası anlamında
İDRİS : Beyaz renkli çiçek açan bir ağaç cinsi
İHSAN : Bağışlamak, yardım etmek, iyiliketmek
İLBEY : Egemen olan
İLCAN : Ülkede en sevilen
İLDENİZ : Ülkenin, yurdun denizi
İLGİ : İlişki – Yakınlık duyma
İLHAM : İçe doğma, esin
İLHAMİ : İçine doğmakla ilgili
İLHAN : Bir ülkenin egemen hanı
İLKAN : İran’da devlet kuran Türk hükümdarı
İLKAY : Ayın ilk günlerindeki hali
İLKCAN : İlk doğan erkek çocuklara verilen ad
İLKE : Temel düşünce, prensip – Temel bilgi – Davranış kuralı
İLKER : İlkle ilgili, ilk erkek çocuk
İLKİN : Öncelikle, ilkle ilgili, ilk olan
İLTEKİN : Tek eşsiz ülke
İLTER : Yurdunu seven, koruyan
İLYAS : Mersin ağacı

İ Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri devam

İMDAT : Yardım dilemek, yardım istemek , yardım beklemek
İNAL : Kendisine inanılan
İNAN : Dizgin – Yönetme – İman
İNANÇ : Bir düşünceye bağlılık – İman – Doğru, emin
İNAYET : İyilik, lütuf
İRFAN : Bilme, anlama – Sezme, kavrama gücü
İSA : Hristiyanlığın kurucusu peygamber
İSHAK : Hüzünlü öten bir tür kuş
İSKENDER : Tarihte fetihleriyle ünlü bir hükümdar
İSLAM : Hz. Muhammed’in kurduğu son din/ Teslimiyet
İSMAİL : İbrahim peygamberin Tanrı’ya kurban adadığı oğlunun adı
İSMET : Haramdan ve günahtan çekinen
İSRAFİL : Dört büyük melekten biri
İSTEMİ/HAN : Göktürklerin ünlü hakanı
İŞCAN : Çalışkan
İZZET : İZZETTİN. Değer, kıymet, ululuk, yücelik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here