İnmemiş Testis

inmemiş testis
inmemiş testis

Tıbbi adı kriptorşidi olan bu durum, zamanında doğmuş çocuklarda %3 oranında görülen bir durumdur. Prematüre bebeklerde ise %33 gibi yüksek bir oranda görülen bir anormalliktir. Testisin, hormonal,mekanik veya kendisine ait anomaliler nedeniyle kasık kanalından geçip skrotum (Hayaların yerleştiği torba) içindeki yerini alamamasıdır. Sıcak ortamda testisler skrotuma(torbaya) inmiyor ise hekiminize başvurmanız uygun olacaktır.

Testisler gelişim süreci içinde karın boşluğunda oluşur ancak vücut ısısından 1,5-2 derece daha düşük sıcaklıktaki, nispeten vücut dışında sayılabilecek bir yer olan skrotuma göç ederler. Burası, testislerin en iyi çalışmasını sağlayabilecek vücut içine göre daha soğuk bir bölgedir. Yine ortam ısısı düştüğünde testislerin yukarıya doğru yer değiştirmesi de aynı optimal fonksiyonu sürdürmek içindir.

Aşağıdaki videolarda Op. Dr. Fatih Akova, “Çocuklarda İnmemiş Testis ve Kasık Fıtığı”‘ı konuları hakkında bilgiler veriyor.

İnmemiş testis, zamanından önce doğanlarda %26-30, zamanında doğan bebeklerde ise %2.7-3.2 sıklıkla görülür. Testislerin skrotuma inişi, anne karnındaki son 3 ayda olur, bu bazen doğum sonrası da sürer ve birinci yaş gününde inmemiş testis sıklığı zamanından erken doğan bebeklerde %5.4’e, zamanında doğanlarda %1’e kadar düşer. Gerçek inmemiş testisin , 1 yaşından sonra skrotuma inmesi beklenmez. İnmemiş testislerin %99’u ilk 6 ay içerisinde %1’i ise 1 yaşına kadar yerine inebilir. İnmemiş testisli çocukların %14’ünde ailevi inmemiş testis hikayesi de vardır. Daha çok sağ taraftadır (%60) ve %20 iki taraflı olabilir. Vücudun işleyişinin bu en iyi fonksiyonla devam ettirilebilmesi için testislerin bulunup yerlerine indirilmesi gereklidir. Bunu sağlamak için ancak çocuk cerrahları tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda cerrahi tedaviler uygulanır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here