Lösemide Genetik Yatkınlık

DNA helix and human eye in abstract blue background

Lösemiye genetik bir hastalık diyemeyiz yanlış olur fakat lösemi için genetiksel bir hastalıktır diyebiliriz.