Öğrenme Güçlüğü

Özel öğrenme bozuklukları ( Öğrenme güçlüğü ) , okuma, yazma ve matematik, kendini ifade etme, mekanda yönelme alanlarından bir ya da bir kaçında veya tümünde güçlük çeken çocukları kapsar.

 • Normal ya da normal üstü zekaya sahip,
 • Psikolojik/ psikiyatrik bir hastalığı olmayan,
 • Duyusal özürü olmayan,
 • Dinleme, konuşma, akıl yürütme, matematik becerilerin kazanılmasında ve kullanılmasında güçlükleri olan,
 • Sosyal algılama ve etkileşim sorunları olan,
 • Standart eğitime rağmen, yaşına ve zekasına uygun olmayan başarı durumudur.

Okul çağı çocuklarının %1-33’ünde erkeklerde kızlara oranla 3-10 kat daha fazla görülmektedir.


Öğrenme Güçlüğü Belirtileri

 • Görsel sembolleri karıştırmak,
 • Sözcüğü ters çevirmek,
 • Okurken satırı takip edememek,
 • Okuduğunu anlama, ya da hatalı okumak,
 • Harflerin sırasını karıştırmak,
 • Sözlü yönergedeki dinleme ve izlemede güçlük,
 • Sözel yazılı ifade güçlüğü,
 • Dikkat ve konsantrasyon güçlükleri,
 • İşitsel algı sorunları,
 • Sağ-sol karıştırma,
 • Zaman- mekan sorunları,
 • Matematik güçlükleri,
 • Uyum davranış sorunları,

Öğrenme Güçlüğü Tanı ve Tedavisi

 • Özel öğrenme bozukluğu olan çocuklara tanı konulması, dikkatli ve titiz bir çalışma gerektirir. Psikolojik değerlendirmeler, gerektiği durumda psikiyatrik, tıbbi değerlendirmeler yapılabilir.
 • Tanı kesinleşmişse, tıbbi, psikolojik, eğitimsel yardımlar planlanır ve uygulamaya konur.
 • Özel öğrenme bozukluğu, hayat boyu sürecek bir düşünme farklılığı durumudur.
 • Özel öğrenme bozukluğu olan bireylerin her biri birbirinden farklıdır. Bu nedenle, bireye özgü baş etme planları oluşturulur.

Aşağıdaki videolarda Uzm. Psk. Mürvet Ülkü, “Öğrenme Bozukluğu”, “Çocuk Eğitimi”, “Boşanma ve Çocuk” konuları hakkında bilgiler veriyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here