Bebeğimin kalbindeki delik kapanır mı?

    Soru:

    Bebeğim doğduktan sonra 10. gün kontrolünde çocuk doktoru kalbinde üfürüm duyduğunu söyledi ve bunun üzerine eko çektirdik sonuç:inter atriyal septumda renkli doppler ile sodlans ağa şantlı patent foramen ovale görüldü..inter ventriküler septumda moderatör bant distalinde apekse kadar birbirine yakın aralıklı 3 adet soldan sağa türbülan vasıfta şant akımı fark edilen küçük defekt renkli akım çapları 2.7 mm, 2.5mm, 2.8mm görüldü.. CW doppler ile LV-RV arasında 59mmHg sistolik gradiyent alındı..VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT(müsküler, 3 adet,küçük)…bebeğim şuan 2.5 aylık ve 5.370 kiloda emziremediğim için mama kullanıyoruz.. izlememiz gereken yol nedir? Kalp delikleri kendiliğinden kapaanır mı?

    Prof. Dr. Aygün Dindar Cevapladı:

    Kendiliğinden kapnama deliğin bulundupu bölge ve boyutuyla ilgili bir durum, sizin durumunuzda musküler küçük VSD'ler genellikle kendiliğinden kapanır, çocuğun gelşimi de gayet iyi, ciddi kalp sorunlarında gelişme de geri kalır, sizin gelişiminiz de gayet iyi, o yüzden çok sprun yaşaayacağınız düşnümüyorum. İzleyeceğiniz yol bir çocuk kardioloğunun gözleminde kalmak, muhtemlen 6 ayda EKO'nun tekrarı.