Beyincik sarkması distoni

    Şule Zeynep Sordu:

    17 yaşında kızım.Küçüklüğümden beri sol tarafım ani seste harekette hemen kasılıyor dengem bozuluyor yolda yürürken bile kasılıp düşme atağı geçiriyorum arada.sağ tarafımda sanki yavaş yavaş kasılmaya başlıyor.Hastaneler tedavi etmiyor hastalığın ne olduğunu çözemiyolar.Üniv hastanesine gidiyorum ilaç veriyolar bitek hastaneye yatırcaklardı yatırmıyolar.Özelede gidemiyorum açıkcası.Her hastane iyi şeyler demiyor fakat.Hala neyim olduğunu bilmiyorum bunlar son mrlarım fikrinizi belirtirseniz çok sevinirim kolay gelsin. Olguda putamen sağ posterior yarısında volum kaybı ve gliotik değişiklik izlendi.Sol putamen doğaldır sağ putamen posterior yarısındaki bu değişiklik enfarkt sekelidir ancak tek taraflı olduğu için term dönem doğum iskemisi lehine yorumlanmamıştır.Putamen posterior yarısından dolayı sekel daha çok engark sekeli lehinedir.Olgunun enfarkta yol açabilecek proteinoz protein C,S defekti gibi ya da homosistuniri hastalıklar yönünden araştırılması önerilir.Olguda vaskülopati olasılığı akılda tutulmalıdır ancak tek taraflı olduğu için tromboembolik sebepler öcelikle düşünülmüştür.Olgunun beyin sapı traktları, özellikle beyin sapında korktikospinal ve kortikobulber traktlar simetrik görünümdedir. Olguda chiari mevcuttur ve lateral meduller sisternler obliteredir.4. 3. ve lateral ventriküllerde normalden dar olarak izlenmiştir.Bos akım yolları patenttir.Chiari malformasyonuna sekonder kranioservikal bileşke anterior ve posteriorunda biphasık Bos akımın kısmen bozulduğu anlaşılmaktadır.Akuaduktus silviden yapılan ölçümlerde ise ileri akım be geri akımın ortalaması ASV 23 mikrolitre olarak ölçülmüştür normodinamik görünümdedir.Mastoid hücrelerde minimal efüzyon izlendi.Akut pansinüzitik değişiklikler mevcuttur.Orbital yapılar doğaldır.

    Uzm. Dr. Anıl Yeşildal Cevapladı:

    Gecikme için  özür  dilerim,   MR'da  belli  bölgelerde  sebebi  bilinmeyen  bir  infarkttan  bahsediliyor,  bir  sürü  tetkik  önerilmiş. Bunlar ancak  üniversite  hastanesinde yapılabilir.  Sorunuzu  bir  çocuk  nöroloğuna  sorsanız  daha  faydalı  bir  cevap  alabilirsiniz.