Sözleşmeler ve Yasal Uyarılar – Kurum

Kurum Üyelik Sözleşmesi

MADDE 1. TARAFLAR
Üye: Doktoramcam.com web sitesi üzerinde kullanıcı profili tanımlayarak siteyi kullanan özel veya tüzel kişi. Bundan sonra “Üye” olarak anılacaktır.
Doktoramcam.com: https://www.doktoramcam.com adından yayın yapan web sitesi. Bundan sonra “Doktoramcam.com” olarak anılacaktır. Bu anlaşma “Üye”nin Doktoramcam.com mülkiyetinde olan www.doktoramcam.com web sitesinde üyelik kaydını tamamlaması ile yürürlüğe girer. Kullanıcı üyelik kaydını tamamladığında bu anlaşmayı okuyup, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

MADDE2. TANIMLAR
Site: Doktoramcam.com mülkiyetinde olan ve kullanıcılara sunulan www.doktoramcam.com web sitesi.
İçerik: Site içeriğinde yayınlanan veya siteye yüklenen resim, video ,  yazı, yorum v.s her türlü sayısal (dijital) öğe ve unsurların bütünü.
Uzman: Bilgi ve tecrübeleri doğrultusunda site üzerinden,  kendilerine  ait yazılı  ve/veya  görsel içerikler aracılığıyla uzmanlık alanlarında katkıda bulunacak şahıslar.
Moderatör: Üyelerin yüklemiş oldukları her türden içeriği kontrol etme, ve bunların düzenlenmesine, silinmesine ve değiştirilmesine karar verme yetkisi olan kişiler.
Hizmet: Site içeriğinde Üyeler’in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Doktoramcam.com tarafından ortaya konulan her türden uygulamalar.
Erişim Araçları: Üye’nin, Doktoramcam.com Hizmetleri’ne erişimini sağlayan kullanıcı adı, şifre v.b. şeklindeki yalnızca Üye tarafından bilinen bilgiler.

MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU VE KAPSAMI
a. Bu sözleşme Doktoramcam.com’un www.doktoramcam.com adresindeki sitesi üzerinde üyesine sunmuş olduğu ve ileride sunacağı hizmetler ve üyelerin bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve sorumluluklarının tespiti için  düzenlenmiştir.
b. Üye bahsi geçen işbu sözleşmeyi kabul etmekle, sözleşmenin ekleri, site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin Doktoramcam.com tarafından yapılmış bütün beyanları da baştan kabul etmiş sayılır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
c. 5651 sayılı Kanun kapsamında, Doktoramcam.com’un hukuki ve cezai sorumluluğu ise hizmet ve içeriği barındıran sistemi sağlayan ve siteyi işleten olarak, yasada yer alan şekliyle sınırlı olup, tüm içerikle ilgili bütün sorumluluk Üye’ye aittir.

MADDE 4. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIM ŞARTLARI
a. Doktoramcam.com, kullanıcılarının verdiği bilgilerin doğruluğunu kontrol etmemektedir ve hiçbir şekilde bundan dolayı sorumlu tutulamaz. Üye olmayan kullanıcılar bu sözleşmede tanımlanan hak ve yetkilere sahip olamayacaklardır. www.doktoramcam.com sitesine 8 yaşından küçüklerin üye olması yasaktır. Üye olanların 8 yaşından büyük olduğu kabul edilmektedir.
b. Üyelik işlemi Site kullanıcısının sitenin ilgili bölümlerinden kişilik bilgilerini ifade eden isim, soyisim, e-posta adresi, takma ad gibi bilgilerini sunması ve kullanıcının kayıt sırasında sunduğu e-posta adresine onaylama kodunun gönderilmesi ile tamamlanır.
c. Herhangi bir nedenle üyelik hakları geçici veya süresiz olarak dondurulan veya iptal edilen kullanıcılar üyelik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar. Üyelikleri iptal edilen kullanıcılar farklı bilgiler kullanarak tekrar üye olsalar da bu durum değişmez ve Doktoramcam.com bu üyeleri fark ettiği takdirde üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir. Farklı veya yanlış bilgi vererek Siteye üye olan kullanıcılara sunulan promosyonlar, bu durumun tespiti halinde Doktoramcam.com tarafından yasal faizleri ile birlikte Üyeden talep edilebilir. Üye talep edilen miktarı başka hiçbir ihbara gerek kalmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

MADDE 5.1. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri
a. Üye, sitede sunulan her türlü hizmeti kullanırken, siteye üye olurken yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve bu sözleşmeye ve sitede yayınlanan her türlü Doktoramcam.com beyanlarına uygun hareket edeceğini, sözleşmede ve sitede yayınlanan şartları ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve beyan eder.
b. Üyeler Siteye giriş için kullandıkları kullanıcı adı ve/veya şifrelerinin güvenliği ile kişisel bilgilerinin doğruluğundan ve gizliliğinden bizzat sorumludurlar. Bu bilgilerin paylaşılması ve üçüncü şahısların eline geçmesinden Doktoramcam.com sorumlu tutulamaz. Kullanıcı bilgilerinin üçüncü şahısların eline geçmesi sebebiyle doğacak, üyenin ve/veya üçüncü şahısların uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı zararlardan dolayı Doktoramcam.com sorumlu tutulamaz.
c. Üyeler üyeliklerini üçüncü şahıslara devredemezler, kendi üyeliklerini her ne şart altında olursa olsun başkalarına kullandıramazlar. Doktoramcam.com bu durumu tespit etmesi halinde üyenin üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.
d. Doktoramcam.com yasal zorunluluk durumunda ya da gerekli gördüğü diğer hallerde Üye ile ilgili gizli bilgileri resmi veya özel kurumlara veya üçüncü şahıslara verebilir. Üye bu sebeple Doktoramcam.com’dan her ne şart altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini kabul eder.
e. Üyeler siteye yüklemiş oldukları mesaj, yorum vesair  içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Üyeler ahlaka ve hukuka aykırı hiçbir içeriği siteye yükleyemezler. Üyeler diğer üyelere gönderecekleri mesajların ahlaka ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt ederler.
f. Doktoramcam.com, üyeler tarafından gönderilen mesajların, sağlanan içeriklerin ahlaka ve hukuka uygun olduğunu kontrol etmek ve garanti etmek ile yükümlü ve sorumlu değildir. Bu sorumluluk tamamıyla içeriği sağlayan üye ve/veya kullanıcıya aittir. Ayrıca, bu içerikler nedeniyle üye ve/veya kullanıcının bilgisayarlarına veya kullanıcılara gelecek zararlardan Doktoramcam.com sorumlu tutulamaz, bütün sorumluluk içeriği sağlayan üyeye aittir.
g. Doktoramcam.com gerekli gördüğünde kullanıcının sağladığı içerik üzerinde kısaltma, kesme, silme vb. değişikliğe gidebilir lakin bu değişiklikler üyenin içerik üzerindeki yasal sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
h. Üye, Doktoramcam.com’da yaptığı tüm işlemlerin ve bu hesaptan girilmiş olan sözel / görsel tüm içeriğin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
i. Her Üye, Doktoramcam.com’un ve/veya başka bir Üye ve/veya bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, her türlü yazılımları ve yazılım parçalarını dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, bu eylemleri ile Doktoramcam.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
j. Üyelerin işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Doktoramcam.com ve Doktoramcam.com Hizmetleri ile bağlantılı faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Doktoramcam.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
k. Site’de üyeler veya üçüncü şahıslar tarafından (sınırlı olmamak kaydıyla reklam amaçlı, satış amaçlı) link verilen internet sitelerinde yayınlanan içeriklerden Doktoramcam.com’un, Doktoramcam.com çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu yoktur. Doktoramcam.com üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin doğruluğunu, hukuka uygunluğunu kontrol etmemektedir ve bunların doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Üçüncü şahısların sağlamış oldukları hizmetlerden ve/veya içeriklerden dolayı üye veya kullanıcıların uğrayacağı dolaylı veya doğrudan her türlü zarardan içeriği veya hizmeti sağlayan sorumludur. Üye, bu içeriklerden ve hizmetlerden dolayı uğradığı zararlar için her ne şart altında olursa olsun Doktoramcam.com’ dan tazminat talep edemez.
l. Üye’nin işbu sözleşme hükümlerine aykırı davranması sebebiyle herhangi bir şekilde Doktoramcam.com’a bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talep’in Doktoramcam.com tarafından kendisine ihbar edilebileceği, Üye’nin Doktoramcam.com’un savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriğini kendisine sağlayacağı, bahsi geçen dava ve talep sonucu Doktoramcam.com’un herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın Doktoramcam.com tarafından tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder
m. Üye’nin bu madde ile belirlenen yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi sebebiyle, Doktoramcam.com işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak fesh edebilir, Üye’liği askıya alabilir veya iptal edebilir.
n. Üye’nin, Site dahilinde bulunan tüm yazılımların, yazılım parçalarının, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarının ve benzeri uygulamaların lisansını veya alt lisansını vermesi, satması, kiralaması, kiraya vermesi veya başka bir şekilde dağıtması kesinlikle yasaktır.
o. Üye, Site dahilinde bulunan tüm yazılımları, yazılım parçalarını, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarını ve benzeri uygulamaları tersine çevirmeyeceğini veya kaynak koda dönüştürmeyeceğini veya tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
p. Üyeler ve Doktoramcam.com birbirinden bağımsız taraflar olup, bu sözleşmenin taraflar arasında onaylanması ve uygulanması hiçbir şekilde taraflar arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğurmaz.

MADDE 5.2. Doktoramcam.com’un Hak ve Yükümlülükleri
a. Doktoramcam.com, üyeler tarafından yüklenen sayısal (dijital) içerikleri hiçbir sebep göstermeksizin yayınlamama hakkına sahiptir. Üyeler yüklenmeyen içerikleri için her ne şart altında olursa olsun Doktoramcam.com’dan tazminat talep edemezler ve hiçbir hak iddia edemezler.
b. Doktoramcam.com, Site’de sunulan Hizmetler’i ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üyeler’in sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Doktoramcam.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
c. Doktoramcam.com, üyelerinin yüklemiş oldukları içeriklerde dilediği değişikliği yapma hakkına ve içeriklerin içerisine reklam, mesaj veya içerik ekleme hakkına sahiptir. Doktoramcam.com, üyenin yüklediği içeriği görüntülemek için reklam veya mesajın izlenmesi şartı getirebilir. Üye hiç bir şekilde bu reklamların gelirlerinden hak iddia edemez, bunun yanı sıra üye bu reklamlara itiraz etmeyeceğini ve rıza göstereceğini, herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bunun yanı sıra üye tarafından yüklenen içeriğin görüntülenmesi için Doktoramcam.com tarafından yüklenen mesajın veya reklamın izlenmesi şartından dolayı üye ve/veya kullanıcı Doktoramcam.com’dan hiç bir hak iddia etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
d. Doktoramcam.com üyelerin yükledikleri içerikler veya herhangi bir sebepten dolayı üyelere sunmuş olduğu promosyonları dilediği an değiştirmeye, iptal etmeye hakkı vardır. Üyeler bu iptaller veya değişikliklerden dolayı uğrayacakları doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için her ne şart altında olursa olsun Doktoramcam.com’dan tazminat talep edemeyeceklerini kabul ve beyan ederler.
e. Reklam amaçlı veya çeşitli sebepler nedeniyle Site içerisinde yalnızca Doktoramcam.com tarafından olmak üzere ancak Doktoramcam.com kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere bağlantılar verilebilir. Bu köprüler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini desteklemek amacıyla olmayıp, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki bağlantılar vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu bağlantılar vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Doktoramcam.com’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.
f. Doktoramcam.com, Site’nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak ve ticari kurallarına aykırı olan ve suç unsuru oluşturduğunu düşündüğü içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Doktoramcam.com bu içeriği giren Üye’nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Üye Site’nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırılık sebebiyle içeriklerinin erişimden kaldırılması ve üyeliğine herhangi bir ihbar yapılmaksızın son verilmesi durumunda hiçbir itirazda, tazminat ve benzer talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
g. Doktoramcam.com üyelere ve/veya kullanıcılara sunduğu hizmetleri Uzman görüşleri bölümü de dahil olmak üzere sitede yayınlayarak dilediği an ücretli hale getirebilir. Üye bu değişikliklerden dolayı hiç bir hak iddia edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Değişiklikten önce sunulan hizmeti ücretli veya ücretsiz olarak kullanan üye yeni şart ve koşulun kendisine uygulanacağını kabul eder. Doktoramcam.com, sunduğu hizmetlerin kapsamını dilediği an değiştirme hakkına sahiptir.

MADDE 6. GİZLİLİK POLİTİKASI
a. www.doktoramcam.com alan adının ve web sitesinin (kısaca “Web Sitesi” olarak anılacaktır) tüm hakları Doktoramcam.com’a ve  marka  patent  sahibi  İbrahim  Anıl Yeşildal’a aittir.
b. Doktoramcam.com, istatistiki amaçla ve gerektiğinde hukuki amaçla kullanmak üzere kullanıcıların IP adreslerini tespit etmektedir. Bu IP adreslerini oturum bazında tespit edip, veritabanında saklamaktadır. Doktoramcam.com, IP adreslerini sınırlı kalmamak kaydıyla demografik, istatistiki ve pazarlama gibi amaçlar için kullanabilir. Kullanıcılar, Doktoramcam.com’u IP adreslerini tespit etmesi ve bu adresleri -kişisel bilgileri ifşa etmeksizin- dilediği gibi kullanmasından ötürü hiç bir şekilde dava etmeyeceğini ve hak talep etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.
c. Üyelik, mesajlaşma, formlar, anketler ve diğer şekillerde elde ettiği bir takım kişisel bilgileri Doktoramcam.com dilediği gibi kullanmakta serbesttir. Doktoramcam.com bu bilgileri, işbu gizlilik politikası belgesinin f. maddesi kapsamında, üyenin gerçek kimliği ve kişisel bilgileri açığa çıkmaksızın, işbirliği içinde bulunduğu kişiler tarafından / vasıtasıyla doğrudan veya dolaylı olarak her türlü şekilde kullanabilir.
d. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilecektir. Doktoramcam.com tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Doktoramcam.com Web sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Doktoramcam.com ve işbirliği yaptığı kişi ya da kurumlar tarafından, Doktoramcam.com’un üyeleri ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeksizin çeşitli istatistiki değerlendirmeler, veritabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilecektir.
e. Doktoramcam.com, www.doktoramcam.com üzerinden başka sitelere link verebilir. Bu linklerden erişilen sitelere verilen bilgilerden dolayı Doktoramcam.com herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Erişilen bu sitelerden (sınırlı olmamak kaydı ile) yapılacak alışverişlerden doğacak her türlü zararlardan Doktoramcam.com sorumlu değildir ve kullanıcı bu linklere eriştiğinde sorumluluğun kendinde olduğunu kabul ve beyan eder.
f. Kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-mail adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır. Doktoramcam.com, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini Doktoramcam.com’un işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

ı. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Doktoramcam.com, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;
ıı. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının;
ııı. Doktoramcam.com’un üyeleri ve müşterileri ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının;
ıv. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin ve
v. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.

8. Doktoramcam.com, kişisel bilgileri gizli tutmak için tüm tedbirleri almaya taahhüt etmektedir. Doktoramcam.com’ un gerekli önlemleri almasına rağmen Web Sitesine yapılan her türlü şirket içi veya dışı saldırı sonucu kişisel bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü şahısların eline geçmesi durumunda Doktoramcam.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Kullanıcı bu zararlardan Doktoramcam.com’ u sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder.
9. Doktoramcam.com, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman Web Sitesi’nde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Doktoramcam.com’ un değişiklik yaptığı “Gizlilik Politikası” hükümleri Web Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.

MADDE 7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
a. Site’nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları (Doktoramcam.com’un telif haklarına tabi çalışmalar) Doktoramcam.com’ a ait ve/veya Doktoramcam.com tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Hizmetler’i, Doktoramcam.com bilgilerini ve Doktoramcam.com’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Hizmetler’ e erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Doktoramcam.com’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler Doktoramcam.com’un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
b. Doktoramcam.com’un; Doktoramcam.com Hizmetleri, Doktoramcam.com bilgileri, Doktoramcam.com telif haklarına tabi çalışmaları, Doktoramcam.com ticari markaları, Doktoramcam.com ticari görünümü veya www.doktoramcam.com  sitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.
c. Site’de Üye tarafından yüklenen her türlü yazılı, görsel içeriğin fikri mülkiyete tabi olması halinde fikri mülkiyet hakları Üye’ye ait olup, Üye Doktoramcam.com’a söz konusu içerikle ilgili çoğaltma ve kamuya iletim haklarını sınırsız ve tüm dünyada geçerli olmak üzere vermiştir. Üyeler, diğer Üyeler tarafından Site’ye yüklenen içerikleri yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Üyeler, diğer Üyeler tarafından Site’ye yüklenen içerikleri çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

MADDE 9. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
Doktoramcam.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda Site’de ilan ederek veya doğrudan üyenin elektronik posta adresine bilgi vererek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

MADDE 10. ZORLAYICI SEBEPLER
Hukuken mücbir (zorlayıcı) sebep sayılan tüm durumlarda, Doktoramcam.com işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Doktoramcam.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Doktoramcam.com’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Doktoramcam.com’un gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Doktoramcam.com’un makul kontrolü haricinde gelişen ve Doktoramcam.com’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

MADDE 11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ YARGI YERİ
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme gereği doğacak ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır
İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 12. DOKTORAMCAM.COM KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Doktoramcam.com’un kendi veritabanında ve/veya sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Doktoramcam.com’u yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 13. YASAL UYARILAR, SORUMLULUĞUN REDDİ ve ÇEKİNCELER
Ek-1  Yasal uyarılara bakınız

MADDE 14. YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yasal Uyarı

YASAL UYARILAR, SORUMLULUĞUN REDDİ ve ÇEKİNCELER

Sayın Üyemiz ve www.doktoramcam.com Ziyaretçisi;

Bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.

1. www.doktoramcam.com web sitesimiz, siz kullanıcılarını, şimdilik herhangi bir ücret karşılığı olmadan bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Bu hizmet özellikle ebeveynlerin bilinçlenmesi ve bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuş olup aşağıdaki şartları sağlayan ve kabul eden erkek ve kadın herkese sunulmuş bulunmaktadır.

2. Doktoramcam.com’un içeriği, sadece bilgilendirmeye yöneliktir ve bire bir olarak çözüm, sonuç, hukuki görüş, tıbbi teşhis, tedavi veya reçete bilgisi özelliği taşımamaktadır. Burada sunulan bilgilerin kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Uzmanlar’ın kendilerine sorulan sorulara verdikleri cevaplarla, diğer tüm yorum ve yazılarının sorumluluğu tamamen kendilerine aittir. Aynı konuda uzman olan kişilerin aynı konuda birbiriyle çelişik cevap verebildiği haller olabilir ve bu doğaldır. Bu gibi durumlar doktoramcam.com’u bağlamaz ve bu tür bir şart altında tüm sorumluluk tamamen ilgili uzmanlara aittir. Uzman görüşleri sadece tavsiye niteliğindedir gerekli görüldüğünde ilgili uzmana başvurmanız önerilir. doktoramcam.com, uzman görüşlerinden dolayı hiçbir şekilde hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz.

3. Uzmanlar, kendilerine yöneltilen sorulara cevap vermekte gecikebilirler. Bu tür durumların oluşmaması için Doktoramcam.com tüm çabayı sarfeder ancak önleyemediği gecikmelerde hukuken sorumluluğu bulunmamaktadır.

4. www.doktoramcam.com sitesindeki hiçbir şey, tavsiye veya öneri olarak algılanıp kabul edilmemeli ve herhangi bir karara veya eyleme temel teşkil edilmemelidir. Bu sitedeki bilgiler, doktora veya konunun uzmanına danışma suretiyle kontrol edilmeden uygulanmamalıdır.

5. Kendinizin, bebeğinizin ya da ailenizdeki veya çevrenizdeki sevdiklerinizin sağlıklarıyla ilgili her hususta doktora danışmadan yapabileceğiniz hiç bir uygulamadan www.doktoramcam.com hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz.

6. Site içeriğindeki bilgilerinin yanlış anlaşılması veya kullanılmasından doğabilecek dolaylı ya da doğrudan mağduriyetlerden ve zararlardan www.doktoramcam.com ve bağlı kişi ve kuruluşlar sorumlu tutulamaz.

7. www.doktoramcam.com sitesindeki bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini; sizin ihtiyaçlarınızı tam veya kısmi olarak karşılayacağını, süresinde, güvenli ve hatasız şekilde sunulmuş olduğunu ve olacağını garanti etmemektedir.

8. Kullanıcılar, www.doktoramcam.com sitesindeki bilgilerin de her türlü hizmette olabileceği gibi, bilimsel gelişmeler, algılama ve anlayış değişiklikleri nedeniyle zaman içerisinde geçerliliklerini kaybedebileceklerini baştan kabul ederler.

9. Kullanıcılar, www.doktoramcam.com sitesinin sağladığı içerikten yararlanarak üçüncü şahıslardan almış oldukları mal ve hizmetlerdeki ayıplardan www.doktoramcam.com sitesinin hiç bir surette sorumlu olmadığını kabul ederler.

10. 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde www.doktoramcam.com sitesine atfedilebilecek her türlü sorumluluk karşısında; kullanıcılar, www.doktoramcam.com sitesini şimdiden ibra ettiklerini kabul ve beyan ederler.

11. www.doktoramcam.com diğer ağ sitelerine bağlantılar ve yönlendirmeler içermektedir. Bu bağlantılarin varlığı, link verilen ağ sayfalarının içeriklerinin denetlendiğini göstermemektedir. Bağlantı sağlanan sitelerdeki içerik “olduğu gibi” verilmektedir. Doktoramcam.com bağlantı verilen içerikten sorumlu tutulamaz.

12. Kullanıcıların yazı eklediği bölümlerde yazılanlar ve site içeriği altına yazılan yorumların tüm sorumluluğu yazanlara aittir. Bu türden yorum ve benzeri kullanıcı kaynaklı içerik, www.doktoramcam.com için hiç bir bağlayıcılık taşımaz ve hukuki sorumluluk doğurmaz.

13. Doktoramcam.com 5651 sayılı yasa kapsamında “yer sağlayıcı”dır. Bu nedenle hukuka aykırı içeriği denetleme yükümlülüğü yoktur. Ancak, hukuka aykırı içeriğin zarar gören ve/veya 3. kişiler tarafından bildirilmesi ve bu konuda herhangi bir mahkeme kararı ulaşması halinde, hukuka aykırı içeriğin kaldırılmasıyla ilgili 5651 sayılı kanun ve bağlı yönetmeliklerinde öngörülen prosedürü uygulayacaktır. Bu hallerin dışında, hukuka aykırı içerikten dolayı Doktoramcam.com sorumlu tutulamaz.

14. Doktoramcam.com, kişilik haklarına, fikri sınai haklara, cevap ve düzeltme hakkına saygı duyar. Kişilik haklarının herhangi bir şekilde ihlal edilmesi; marka, patent, faydalı model vs. gibi fikri sınai hakların ihlal edilmesi; cevap ve düzeltme hakkını doğuracak nitelikte bir yayının varlığı, bir marka, ürün veya hizmet hakkındaki içeriğin kötüleme maksatlı olması ve/veya haksız rekabet oluşturması halinde, durumun kendisine iletilmesini takiben gerekli hukuki prosedürleri uygulayacaktır.

15. Siteye gönderilen veya sitelerimiz kanalıyla üye ve ziyaretçilere ulaştırılan yorum ve görüşler ile bunlarla birlikte sunulan isimlerin kullanım hakkı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yer alan tüm mali ve bunlara bağlı haklar dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir telif ücretine tâbi olmaksızın daimi ve geri dönülemez surette münhasıran www.doktoramcam.com ve ilgili kuruluşlarına aittir.

16. Kullanıcılar, www.doktoramcam.com sitesi üzerinde, tüm etkileşimli ortamları kullanırken ya da herhangi bir iletişim biçimini kullanırken, www.doktoramcam.com’a telif hakkı ödeme zorunluluğu olmayan, kalıcı, münhasır olmayan, kısıtlaması olmayan bir lisans vermiş olduklarını ve bu lisans kapsamında www.doktoramcam.com’un her tür iletişimi kullanmak, kopyalamak gibi bütün mülkiyet haklarını kullanma imkanına sahip olacağını baştan kabul etmiş bulunmaktadırlar.

17. Siteye ziyaretçiler veya üçüncü kişiler tarafından yayınlanması amacıyla gönderilen yazı, resim, grafik ve benzeri her türlü içerik üzerinde fikri hakkı olduğunu iddia eden fikir hakkı sahibi kişi ve kurumlar, hak sahipliğini kanıtlar şekilde durumu derhal site yetkililerine bildirerek söz konusu içeriğin yayından kaldırılmasını istemek zorundadırlar. Bu tür durumlarda tüm sorumluluk içeriği gönderen kişilerde olacaktır.

18. Üyelerin girdikleri içerikle ilgili ilgili site bölümünde belirledikleri gizlilik kısıtlamamalarının Doktoramcam.com tarafından tüm çaba sarfedilmiş olmasına rağmen elde olmayan teknik aksaklıklardan dolayı çalışmaması halinde oluşabilecek üyeler arası gizlilik ihlallerinden Doktoramcam.com sorumlu tutulamaz.

19. Kullanıcı tarafından oluşturulmuş profiller, mesajlar, forum yanıtları, yorumlar,uzman soruları ve yanıtları ile diğer bilgiler arama motorları tarafından indekslenebilir ve arama sonuçlarında görüntülenebilir. Doktoramcam.com, bu sitede yer alan içeriklerin arama motoru sonuçlarında indekslenmesinden ve görüntülenmesinden sorumlu tutulamaz.

20. www.doktoramcam.com sitesindeki uzmanların ve site içeriğine katkıda bulunanların, soru soranların, forum aracılığı ile bilgi ve düşünce paylaşanların veya herhangi bir kanal aracılığıyla site veya site ziyaretçileri ile iletişim kuranların görüş ve düşünceleri, site editörlerini moderatörlerini ve site hazırlayıcılarını bağlamamaktadır. Bu görüş ve düşüncelerin sorumluluğu tamamen bunların sahipleri olan kişilere ait olacaktır.

21. www.doktoramcam.com sitesindeki bilgilerin kullanımı 5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine tabidir. Bu türden kullanımlar, site editörleri ve site hazırlayıcılarının izinlerine bağlıdır. Herhangi bir kopyalama, yönlendirme veya iletişim amaçlı diğer kullanımlar kesinlikle izin alınmak suretiyle, kaynak ve yazarı belirtilerek gerçekleştirilebilir.

22. Yöneticiler her yazılan mesajı ya da içeriği her an kontrol edemeyebilirler. Yöneticilerden önce uygunsuz bir mesajla karşılaşan kullanıcılar imkanları dahilinde olmak üzere ilgili uygunsuz bulduğu içerikten o bölümden sorumlu yöneticileri haberdar etme hakkına ve yetkisine sahiptir. Üyeler bu sistemi kullanma konusunda Doktoramcam.com tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Site üzerinde tüm içeriklerin altında veya yanında Rapor et düğmesi bulunmaktadır, üyelerimiz kolaylıkla bu düğmeler vasıtasıyla site içeriğinin temiz kalmasını sağlayabilirler.

Bu siteyi ziyaret eden kişiler, bu sayfadaki uyarıları, çekinceleri ve sorumluluk reddini kabul etmiş sayılırlar.

 

Gizlilik ve Güvenlik

1. www.doktoramcam.com alan adının ve web sitesinin (kısaca “Web Sitesi” olarak anılacaktır) tüm hakları Doktoramcam.com’a ve  marka  patent  sahibi  İbrahim  Anıl Yeşildal’a aittir.

2. Doktoramcam.com, istatistiki amaçla ve gerektiğinde hukuki amaçla kullanmak üzere kullanıcıların IP adreslerini tespit etmektedir. Bu IP adreslerini oturum bazında tespit edip, veritabanında saklamaktadır. Doktoramcam.com, IP adreslerini sınırlı kalmamak kaydıyla demografik, istatistiki ve pazarlama gibi amaçlar için kullanabilir. Kullanıcılar, Doktoramcam.com’u IP adreslerini tespit etmesi ve bu adresleri -kişisel bilgileri ifşa etmeksizin- dilediği gibi kullanmasından ötürü hiç bir şekilde dava etmeyeceğini ve hak talep etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

3. Üyelik, mesajlaşma, formlar, anketler ve diğer şekillerde elde ettiği bir takım kişisel bilgileri Doktoramcam.com dilediği gibi kullanmakta serbesttir. Doktoramcam.com bu bilgileri, işbu gizlilik politikası belgesinin 6. Maddesi kapsamında, üyenin gerçek kimliği ve kişisel bilgileri açığa çıkmaksızın, işbirliği içinde bulunduğu kişiler tarafından / vasıtasıyla doğrudan veya dolaylı olarak her türlü şekilde kullanabilir.

4. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilecektir. Doktoramcam.com tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Doktoramcam.com Web sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Doktoramcam.com ve işbirliği yaptığı kişi ya da kurumlar tarafından, Doktoramcam.com’un üyeleri ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeksizin çeşitli istatistiki değerlendirmeler, veritabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilecektir.

5. Doktoramcam.com, www.doktoramcam.com üzerinden başka sitelere link verebilir. Bu linklerden erişilen sitelere verilen bilgilerden dolayı Doktoramcam.com herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Erişilen bu sitelerden (sınırlı olmamak kaydı ile) yapılacak alışverişlerden doğacak her türlü zararlardan Doktoramcam.com sorumlu değildir ve kullanıcı bu linklere eriştiğinde sorumluluğun kendinde olduğunu kabul ve beyan eder.

6. Kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-mail adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır. Doktoramcam.com, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini Doktoramcam.com’un işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

7. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Doktoramcam.com, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;
a. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının;
b. Doktoramcam.com’un üyeleri ve müşterileri ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının;
c. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin ve
d. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.

8. Doktoramcam.com, kişisel bilgileri gizli tutmak için tüm tedbirleri almaya taahhüt etmektedir. Doktoramcam.com’ un gerekli önlemleri almasına rağmen Web Sitesine yapılan her türlü şirket içi veya dışı saldırı sonucu kişisel bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü şahısların eline geçmesi durumunda Doktoramcam.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Kullanıcı bu zararlardan Doktoramcam.com’ u sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder.

9. Doktoramcam.com, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman Web Sitesi’nde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Doktoramcam.com’ un değişiklik yaptığı “Gizlilik Politikası” hükümleri Web Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.