Gebelik Öncesi Danışma

Gebelik Öncesi Danışma
Gebelik Öncesi Danışma

İçindekiler

Kadın Doğum hekimine başvuru sırasında ve sonrasında izlenecek yol:

 1. ANAMNEZ –GEÇMİŞ HASTALIKLAR VE DOĞUMLARIN SORGULANMASI
 2. FİZİK MUAYENE
 3. JİNEKOLOJİK MUAYENE
 4. ULTRASONOGRAFİ MUAYENESİ
 5. LABORATUVAR TETKİKLERİ
 6. GEREKİYORSA DİĞER UZMANLIK KONSÜLTASYONLARI

maybe-baby

ANAMNEZ

 1. Yaş <16 ; > 40
 2. Gebelik özgeçmişi: Tekrarlayan düşükler: C. Luteum yetersizliği, uterus anomalileri, myom, enfeksiyonlar, sineşiler, servikal yetersizlik, kronik hastalıklar-(SLE-DM-Tiroid), sigara, malnütriyon, kromozom anomalileri …
 3. Soy geçmiş : Anne, baba, kardeşler, kadın yakınlar, gerekiyorsa aile ağacı (kalıtsal hast.)
 4. Özgeçmiş: geçirilmiş olan ameliyatlar,enfeksiyon hastalıkları, allerji…
 5. Alışkanlıklar : sigara, alkol, ilaç bağımlılığı, devamlı alınması gereken ilaçlar…
 6. Çalışılan işyeri, ulaşım, beslenme (hipervitaminoz, aşırı karbonhidrat), uyku düzeni…

FİZİK MUAYENE

Ağırlık (> 90 kg ; + %10), boy, BMI, kan basıncı, akciğer, kalp, dolaşım sistemi…

JİNEKOLOJİK MUAYENE

 • İç ve dış genital organların incelenmesi
 • Smear testi

LABORATUVAR TETKİKLERİ

 • Temel kan tetkiki (anemi: Fe, B vit, folik asit eksikliği, hipoproteinemi, element eksiklikleri)
 • İdrar tetkiki
 • Böbrek fonksiyonları
 • Kan şekeri, karaciğer fonksiyonları
 • Enfeksiyon Hastalıkları
 • TORCH, CTBH
 • Kalp hastalıkları (Romatizmal, endokardit, doğumsal,…)
 • Dolaşım sistemi hastalıkları (Pıhtılaşma, varis..)
 • Akciğer hastalıkları (Tbc, astım, KOAH, kifoskolyoz…)
 • Böbrek hastalıkları (Akut, krn, transplant…)
 • Sindirim sistemi hastalıkları (Hepatit- tekrarlayıcı…)
 • Şeker hastalığı (Tip I, Tip II, Gebeliğe Bağlı Diyabet…)
 • Tiroid hastalığı (Hipo- hiper)
 • Kan hastalıkları (Anemi, talasemi, lösemi)
 • Deri hastalıkları (A vit. kullanımı…)
 • Ortopedik hastalıklar-ameliyatlar
 • Nörolojik hastalıklar (Epilepsi,….)
 • Psikiyatrik hastalıklar
 • Geçirilmiş tümör ameliyatları
 • Radyasyon

Aşağıdaki videolarda Op. Dr. Ayşe Duman, doğum yolculuğuna holistik yaklaşımla ilgili çeşitli konulara değiniyor.


RİSKLİ GEBELİKLERİN SAPTANMASI

Gebe ve doğacak bebeğin sağlığı için gebelik süresince belirli aralıklarla bazı muayeneler ve testler yapılmaktadır. Doğumdan önceki dönemde rutin kontroller ile, anne adayı ve bebekte oluşabilecek olası risklerin önceden saptanması ve bunlara göre önlem alınması önemlidir. Yapılan bu incelemeler ile gebeliğin sağlıklı seyredip etmediği öğrenilir.

Antenatal Bakım ve Prenatal Tanı isimlerini alan bu takip planının başlıca üç amacı vardır:

 1. Doğumdan önce sorun çıkaracak bebeklerin erken tanınması, tedavisi ve diğer önlemlerin alınması,
 2. Doğumdan hemen sonra tedaviye alınması gereken bebeklerin önceden saptanması ,
 3. Gebelik süresince anne sağlığının sürekliliğinin sağlanması.

Yüksek Riskli Gebelik Ünitesinde kimler takip edilirler?

 1. Gebeliğin ilk üç ayında ilaç, radyasyon gibi malformasyon yaptırabilen maddelere maruz kalanlar,
 2. Tekrarlayan düşüğü olanlar
 3. Önceki çocuğunda anomali veya tekrarlama riski yüksek kalıtsal hastalığı bulunanlar,
 4. Gebeliğin 11-20. haftalarında, şüpheli ikili-üçlü-dörtlü test sonucu bulunanlar, anormal aFP düzeyi gösterenler,
 5. Herhangi bir nedenle villus biyopsisi, amniyosentez ve fetal kan örneklemesi yapılacak olan gebeler,
 6. Ultrasonografide anormal bulgu saptananlar,
 7. Anne, baba veya yakın akrabalarında kalıtsal hastalığı bulunanlar,
 8. Diyabet, guatr, hipertansiyon, kalp, kan uyuşmazlığı, epilepsi … gibi hastalığı olanlar,
 9. Gebelik sırasında önemli enfeksiyonlarından birini geçirenler,
 10. Çoğul gebeliği bulunanlar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here