Çocuk Gelişiminde Tiyatronun Yeri

Çocuk Gelişiminde Tiyatronun Yeri
Çocuk Gelişiminde Tiyatronun Yeri

Tiyatro’nun Çocuk Gelişimine Etkileri

Çocuklar taklit yoluyla öğrendiklerini uygulamaya başlarlar, bedenlerini kullanmayı,  dış dünyayı, canlıların birbirleriyle olan ilişkilerini, iletişim kurmayı, ekiple çalışmayı ve destek olmayı bu yolla öğrenirler. Psikoloji de tiyatro artık bir tedavi yöntemi olarak ta kullanılmaktadır. Örneğin, çocuklar psikodraması ile çatışma yaşadığı kişilerin rollerine geçerek karşısındakini anlama becerisini kazanmayı, kendilerine ve olaylara dışarıdan bakmayı, o an çözüm yolları üretebilmeyi keşfederler.

Saldırgan davranışları içeren oyunların izlenmesiyle, bu tür davranışların oluşumu arasında yakın bir ilişkinin varlığı çeşitli araştırmalarda belirtmektedir. Yine modelleyerek öğrenme yo­luyla fobi türündeki tepkilerde bir azalma, buna karşılık korkulan nesneyle ilişki kurma davranışlarında da bir artma olduğu saptanmıştır. Böylelikle çocukların doktor, karanlık, köpek korkusu gibi korkularının azalmasında, izledikleri çocuk oyunlarındaki model davranışlar etkili olabilmektedir. Çocuktaki duygusal problemlere ve uyum sorunlarına drama tekniğiyle çözüm aranmaktadır.

Çocuğa tiyatro’nun yararları

Tiyatro sanatı, çocukların eğitiminde mutlaka kullanılmalıdır. Çocuk yaşamla bağını oyun yolu ile kurmaya başlar. Çocuğun dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerilerini gelişir. Böylece çocuk kendini ve sorunlarını ifade edebilmeyi ve yorumlamayı öğrenir. Soyut ve teorik olay ve kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı olur. Çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesini öğrenir. Çocuğun sosyal gelişimini hızlandırır. Duygularını tanıma ve bunları ifade etmesi açısından bakıldığında çocukların duygusal gelişimine katkıda bulunur. Çocuklarımız sanattan, tiyatrodan, yaratıcı dramadan mutlaka yararlanmalıdır.

1.    Sadece izleyerek, taklit ederek yaşamı öğrenmeye keşfetmeye başlarlar.
2.    Bir tiyatro grubu içindeyse rol repertuarını genişletebilir. Böylece kendilerini daha iyi ifade edebilirler.
3.    Yine bir tiyatro ya da drama grubundaysa dayanışmayı, destek olmayı öğrenirler.
4.    Yaşamı daha iyi anlamlandırabilirler.
5.    Kendine güvenleri ve problem çözme yetenekleri artar.
6.    İletişim kurmayı öğrenirler.
7.     Sevgi, barış,  birlik olma gibi evrensel değerleri öğrenirler.
8.    Mutlu, inisiyatif sahibi, yaratıcı bireyler olarak yetişirler.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here