Otizm Erken Teşhisle Önlenebilir

Otizm Erken Teşhisle Önlenebilir
Otizm Erken Teşhisle Önlenebilir

İçindekiler

M-CHAT Testi Nedir?

Otizmin ya da Yaygın Gelişimsel Bozukluk (YGB)’un belirtilerini erken çocukluk döneminde tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir otizm tarama ölçeğidir.

2001 yılında Robins, Fein, Barton ve Green tarafından geliştirilmiştir.

18 aya kadar erken dönemde otizm teşhisini koymayı veya en azından şüphelenmeyi sağlayan ve bizlere erken müdahale imkanı sunan çok değerli bir anket testidir.

M-CHAT sözcüğü ,  aşağıdaki İngilizce kelimelerin baş  harflerinden oluşur

Modified

CHeck List

For Autism

In Toddlers

Bu kelime dizisinin anlamı:  “15-18 aylık çocuklarda otizm için kontrol listesinin değiştirilmiş hali” . Yani daha önce kullanılan CHAT testinin değiştirilmiş, sadece anne  babalara soru sorularak yapılan şeklidir.

M-CHAT Testi Neden Önemlidir?

Otizm  teşhisi geç  konduğu  takdirde  ne  yazık  ki tedavisi  mümkün  olmayan  bir  hastalıktır. Tüm dünyada otizm teşhisi ortalama olarak 3 – 4 yaştan önce yapılamamaktadır. Bunun en önemli nedeni bu  tür  tarama  testlerinin çok  iyi  bilinmemesi,  ve 18 ayda rutin uygulamaya  konmamış  olmasıdır. Aslında otizm erken teşhis konduğunda, sadece özel eğitimle  en az yüzde 50 ihtimalle normale dönebilecek bir hastalıktır. M-CHAT testi  ile 18  ay  kadar  erken  teşhis  konabileceği  için,  bu  basit  anket  testi,  birçok  otizmli  çocuğun  normal  bir birey olarak hayata katılmasına  olanak  sağlar.

M-CHAT Testini Çocuğuma Yaptırtmalı mıyım?

Bu bir tarama  testi olduğu için,  yukarıdaki  nedenlerle sağlam  çocuk izleminde  mutlaka bu  testin  yapılmasını  öneriyorum. En  erken  18  ayda  yapılabilir, eğer  bu zamanı  kaçırdıysanız  daha sonra da yapılabilir.

M-CHAT Testi Türk Çocukları İçin Uygun mudur?

Ölçeğin Türk örneklemindeki geçerlik çalışması Aslı.Yıkgeç (2005) tarafından gerçekleştirilmiştir.

M-CHAT Testini Kimler Yapabilir?

M-CHAT çocuk hekimleri, psikiyatristler, psikologlar, pedaglar, nörologlar hemşireler, gibi sağlık alanında çalışan uzmanlar tarafından uygulanabilir.

M-CHAT Testi Çocuğuma Zarar Verir mi?

Anne babalara çocuk hakkında bazı sorular sorularak çok basitçe 5 dakikada uygulanır. Çocuğunuzdan  kan  alınmayacağından,  herhangi  bir  ilaç verilmeyeceği ve film  çekilmeyeceği  için  çocuğunuza  radyasyon, yan  etki  can acısı v.s  gibi, hiçbir  zararı  olmayacaktır.

Sağlıcakla kalın.

Otizmi ne kadar biliyoruz? Doğru biliyor muyuz? Aşağıdaki videolarda Otizm konusu hakkında bilgiler izleyeceksiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here